IP Koruma Sınıfı Nedir? IP65, IP66, IP67 IP68 Nedir?

ip65 ip66 ip67 ip68 nedir ne anlama gelir

Bildiğiniz gibi elektrikli ve özellikle teknolojik aletleri kullanım yerine göre seçmek gerekiyor. Kullanım yeri derken, toz toprak yada açık alanda kullanılacak aletlerden bahsediyoruz.

Çünkü bu tip cihazlar üretilirken sağlamlığı ve dayanıklılığı, cihazın kullanılacağı yere ve çevre şartlarına göre farklılık gösterebiliyor.

IP Savunma Sınıfları ve IP Kodları

Kullanılacak ürünün tasarımı, kullanılacağı ortam şartlarına uygun değilse, o vakit ürünün arıza yapma ihtimali oldukça yüksektir.

Bu yazıda ürünlerin çalışabileceği ortam koşullarını gösteren IP kodlarını, bu kodların manalarını ve kullanım alanlarını okuyabilirsiniz.

Elektrikli veyahut mekanik olarak çalışan sistemlerde yer alan tüm ürünlerin tasarım çalışmaları; ürünün kullanılacağı ortam şartları gözönüne alınarak yapılmaktadır. Bir ürünün dizayn mertebesinde belirlenmiş olan çalışma şartlarının dışına çıkılarak kullanılması, ürün veya bağlı olduğu sistem üzerinde ağır zararlar verebilmektedir.

Sektörümüzdeki çoğu ürünün üzerinde yazan ve o ürünün hangi dış etkenlere karşı savunmalı olduğunu belirten “IP” kısaltmasının sözlükte savunma sınıfı olarak iki değişik açılımı olsa da aslında her iki açılımda da aynı manayla karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki “Giriş Savunma Kodu” mananına gelmekte olan “Ingress Protection Code” diğer manası ise “Beynelmilel Savunma Kodu” mananına gelen “International Protection Code” dur.

ip-kodları nedir
ip-kodları nedir

IP Savunma Sınıfı Nedir?

Bir nesnenin toz, kum ve kir gibi katı cisimlere ve sıvılara karşı sahip olduğu savunma ölçüsüne IP Savunma Sınıfı isimi verilir.

Üniversal olarak nitelendirilebilen IP savunma kodları; merkezi Brüksel’ de bulunan CENELEC Avrupa Komisyonu (European Committee for Electromechanical Standardization) tarafından yayınlanan IEC-60529 nolu standartına göre belirlenmiş olup, tüm dünya tarafından kabul edilmiştir.

IP derecelendirmesi 2 veyahut 3 basamaklı bir sayıdan oluşmaktadır; 3. basamak IEC 60529 da bulunmadığı için çoğunlukla kullanılmamaktadır.

IP Sınıflandırmasında Kullanılan Basamaklar ve Manaları
1. Katı cisimlere karşı savunma
2. Sıvılara karşı savunma
3. Mekanik tesirlerden savunma (IEC 60529’da standardında bulunmadığı için çok sık kullanılmamaktadır)

ıp65 nedir ip standartları nelerdir
ıp65 nedir ip standartları nelerdir

Birinci Basamak – Katı Cisimlere Karşı Savunma

1. Çapı 5 santimetre (50mm) olan katı cisme karşı savunma: Tehlikeli noktalara kalın bir sopa, boru ve takriben bu kalınlıktaki cisimlerin ulaşımına karşı savunma. Çapı 5 cm’den büyük cisimler aletin içine temas edemezler.

2. Çapı 1,25 santimetre (12,5mm) olan katı cisme karşı savunma: Tehlikeli noktalara Parmak, dolmakalem arkası… ve takriben bu kalınlıktaki cisimlerin ulaşımına karşı savunma. Çapı 1,25 santimetre’den büyük cisimler aletin içine temas edemezler.

3. Çapı 0,25 santimetre (2,5mm) olan katı cisme karşı savunma: Tehlikeli noktalara vasati bir kablonun erkek giriş ucu, tornavida ve takriben olarak bu kalınlıktaki cisimlerin ulaşımına karşı savunma. Çapı 0,25 santimetre’den büyük cisimler aletin içine temas edemezler.

4. Çapı 0,1 santimetre (1mm) olan katı cisme karşı savunma: Tehlikeli noktalara kalemin ucu, tel ve takriben benzer kalınlıktaki cisimlerin ulaşımına karşı savunma. Çapı 0,1 santimetre’den büyük cisimler aletin içine temas edemezler.

5. Toza karşı savunma: Tehlikeli noktalara toz girişini zarar vermeyecek kadar düşük düzeylere indirme. Toz tamamiyle engellenemez. Tozun ürüne zarar vermesini engelleyecek kadardır.

6. Toz geçirmez: Toz girişi tam manasıyla engellenmiştir. Tozun ürüne zarar vermesi engellenir.

İkinci Basamak – Sıvılara Karşı Savunma

1. Dik olarak (Düşey) gelen su damlasına karşı savunma: Alete düşey (Dik) olarak damlayan suya karşı savunma sağlar.

2. Muhafazaya 15 dereceye kadar eğik açı ile düşen su damlalarına karşı savunma: Rüzgârlı havada yağan yağmur gibi su akışına karşı savunma. Alete 0 ila 15 derece açı gelen su damlalarından savunma sağlar.

3. Su püskürtmelerine karşı savunma: Yangın alarm sistemi suyu, fıskiye ve benzeri şekilde geliş açısı olan su püskürtmelerine karşı savunma. 60 derecelik açı ile püskürtülen su alete zarar vermez.

4. Su sıçramalarına karşı savunma: Tavandan gelen, yerden sıçrayan veya rüzgarla gelen; her istikametten sıçrayacak sulara karşı savunma. Rastgele bir istikametten sıçrayan su alete zarar vermez.

5. Su fışkırtmasına karşı savunma: Küçük bir hortum içerisinden gelen basınçlı sulara karşı savunma. Rastgele bir istikametten gelecek düşük basınçlı su alete zarar vermez.

6. Kuvvetli su fışkırtmasına karşı savunma: İtfaiye hortumu gibi yüksek şiddetteki basınçlı sulara karşı savunma. Rastgele bir istikametten gelecek yüksek basınçlı su alete zarar vermez.

7. Su içine 30 dakikadan kısa müddetli daldırmalara karşı savunma: Su içine düşmeye veyahut çok kısa müddetli oluşan su baskınlarına karşı savunma. Belirtilen basınç ve sıcaklıktaki su içinde en fazla 30 dakika savunma sağlar.

8. Su içine daldırma tesirlerine karşı savunma: Suya en dayanıklı savunma standardıdır. Belirtilen sıcaklım ve basınç altındaki su içerisinde uzun müddet çalışabilme özelliği sağlar.

Elektronik Güvenlik Sektöründe En Çok Kullanılan IP Kod Örnekleri

  • Ip65: Toz geçirmez ve her istikametten gelebilecek düşük basınçtaki sulara karşı savunma sağlar.
  • IP66: Toz geçirmez ve her istikametten gelebilecek yüksek basınçtaki sulara karşı savunma sağlar.
  • IP67: Toza ve 30 dakikadan kısa müddetli suya daldırmalara karşı savunma sağlar.
  • IP68: Belirtilen basınç ve sıcaklık değerleri altında toz ve su geçirmez.

IP Code sistemi nedir? Açılımı nedir diye sorarsanız hemen ingilizce olarak izah edelim. “International Protection Code” (Beynelmilel Savunma Kodu) olarak izah edebiliriz. Avrupa’da tüm elektrikli aletler için Toza ,Suya, Darbeye dayanıklılığını göstermek için geliştirilmiş bir kodlama sistemidir. Basamaklar ise;

1. Basamak Elektrikle çalışan aletlerin Katı cisimlere karşı savunma dayanıklılığı
2. Basamak Elektrikle çalışan aletlerin sıvılara karşı savunması ve dayanıklılığı

Son zamanlarda artık sık sık duymaya başladığımız ip 65 savunma sınıfı. Ekseriyetle mühendislerin haşır neşir olduğu IP 65 savunma sınıfı ne işe yaramaktadır. IP 65 sertifikası alan ürünler nasıl özellikleri olur. Evvela IP sertifikaları çok fazladır. Lakin en çok bilinen sertifikalardan biride IP 65 sertifikası dır.

IP 65 Savunma Sınıfı Sertifikasının Manası:

Gelelim IP 65 sertifikası almış ürünler nasıl bir dayanıklılığa ve savunmaya sahiptir.
İlk olarak ilk basamaktaki 6 kodunun mananını belirtelim. 1. basamaktaki “6” numarasının manası katı cisimlere karşı toz savunma en üst düzeyde ve toz geçirmeyecek bir savunması olduğu belirtmektedir. 2. Basamaktaki “5” numarası ise sıvılara karşı savunma ile ilgili çok kuvvetli olduğunu elektrikli alet basınçlı suya dahi maruz kalsa su geçirmeyeceği mananına gelmektedir.

IP65, IP66 ve IP67 Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Beynelmilel Elektroteknik Komisyonu tarafından belirlenen iki basamaklı bir sayı olan IP savunma kodu, EN 60529 beynelmilel standardı için tanımlanan ”Giriş Savunması” olarak da bilinen bir standarttır.

Derecelendirme, IP harfleri ile beraber 2 rakamdan alana gelir. İlk rakam donanımın katı cisimlere karşı savunma düzeyini, ikinci rakam ise donanımın suya karşı savunma derecesini tanımlar. Genel olarak, sayı arttıkça, savunma düzeyi de artar.

IP 6 5 = Birinci basamak katı maddeler için derecelendirme
IP6 = İkinci basamak sıvı maddeler için derecelendirme

IP66 kamera nedir?

Güvenlik kameralarında IP savunma sınıfı; kir, toz ve nem gibi yabancı cisimlere karşı aletlerin sızdırmazlık düzeyini gösterir. Farklı numaralar (IP65, IP66, IP67) farklı savunma düzeylerine işaret eder. IP66 standardına sahip bir güvenlik kamerası, kameranın suya ve hava şartlarına dayanıklı olduğunu ve dış mekanda kullanılabileceğini belirtir. 

Savunma sınıflandırması, IP (Ingress Protection) harfi ile iki basamaklı olarak gösterilir. 0-6 ölçeği arasındaki ilk sayı kir, kum, toz ve artık gibi katılara karşı savunma düzeyini, ikinci sayı (0-8) ise nem ve su gibi sıvılara karşı savunma düzeyini gösterir. Sayı ne kadar yüksekse, katılara ve sıvılara karşı savunma da o kadar yüksek olur.

IP66 outdoor güvenlik kamerası modelleri, özel gövde veya başka bir savunma gerektirmeyen, su ve toz geçirmez bir yapıya sahip kameralardır. Tozlu veya ıslak ortamlarda kullanılacak donanımlar için IP derecelendirmelerinin değerlendirilmesi çok ehemmiyetlidir.

IP65, IP66 ve IP67 Arasındaki Temel Farklar

Projeye bağlı olarak, bu üç derece arasındaki farklar çok ehemmiyetli olabilir. Bu derecelendirmelerden üçü de “6” rakamıyla belirtildiği şekilde, eşit olarak toz, kir ve kumdan savunmuştur. Ancak her üç derecenin sıvı savunması birbirinden farklıdır.

• IP65 dereceli bir kamera, çok istikametli, düşük basınçlı su püskürmelerine karşı savunmuştur. 
• IP66 dereceli bir kamera, çok istikametli, yüksek basınçlı su püskürmelerine karşı savunmuştur.
• IP67 dereceli bir kamera suya batırılmaya karşı savunmuştur.

IP65,IP66, IP67 Kameralar

Su geçirmez olduğunu iddia eden piyasada IP54, IP67, IP65 veya IP66 kameralar görebilirsiniz. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi aralarında büyük farklar olabilir.

IP66 kameralar en yaygın kullanılan, su geçirmez, outdoor kameralardır. Yoğun yağış veya yoğun kar gibi hava koşullarına açık havada kolayca kullanılabilir.

IP65 kameralar veya hava şartlarına dayanıklı kameralar da popüler olmakla birlikte, çok yoğun ve daimi yağış alan yerlerde kullanılması önerilmez.

IP67 kameralar güvenlik kameralarında çok yaygın değildir ve ekseriyetle su altı gözlem veyahut imalat hattı gibi özel projelerde, belirli kullanım alanları için seçenek edilir. IP 65 ve IP66’ya göre daha pahalıdır.

IP54 kameralar kuvvetli yağışlara karşı dayanıklı değildir. Bu yüzden yoğun yağış alan yerlerde bir muhafaza ile birlikte kullanılması önerilir.

Günümüzde Çok Kullanılan Telefonların IP Standartları (Iphone, Samsung, Sony)

Apple IPhone 7 IP67 sertifikasına sahip bir telefon. Bu telefon toza tamamiyle dayanıklı ve durgun suda 1 metre derinlikte, 30 dakika süresince suya dayanabilen bir alet. Diğer yanda IP68 sertifikasına sahip Samsung Galaxy S7 ise firmanın belirttiği üzere 1.5 metre derinlikteki durgun suda, 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor.

Aslında kolay mantığa sahip olan bu derecelendirme sisteminde ne yazık ki hata da mevcut. Rastgele bir alet üst kademe IP sertifikasını alırken alt konumdaki sertifikanın testlerini geçme zorunluluğu bulunmuyor. Başka bir deyişle IP67 sertifikasına sahip bir alet katı veya nem dayanıklılığı ile ilgili altında kalan 5 veya 6 düzeyin testlerine tabi tutulmamış olabiliyor.

Sözgelişi IPhone 7 IPX5 veya IPX6 gibi bir sertifikaya sahip olmadığından dolayı musluk veya duş altında firma tersini söylemediği takdirde kullanılmaması gerekir. Apple konu ile ilgili rastgele bir bilgilendirme yapmadığı gibi, sıvı nedeniyle oluşacak hasarların garanti dahilinde olmadığını da bilhassa belirtiyor.

Diğer taraftan Sony Xperia Z5 IP65 ve IP68 sertifikalarına sahip bir cihaz başka bir deyişle düşük basınçlı su fışkırtmalarına karşı da savunmalı olduğu test2 edilip onaylanmış. Dolayısıyla bu cihazı musluk altında kullanmanız herhangi bir mesele teşkil etmediği gibi firmanın belirttiği üzere cihaz 1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabiliyor.


İP protokolü ve korunma sistemleri anlamları hakkında hazırlanan bu içerik birtakım alıntılar içermektedir.


Ayrıca Bakınız : Kimlik Bilgileri Doldurma Nedir? Güvenli midir?


Ayrıca Bakınız : Obis Nedir? Ne Anlama Gelir?


Ayrıca Bakınız : Fore Kazık Makinesi Nedir?


Ayrıca Bakınız : Fore Kazık Makinesi Nedir?


Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir