Güvercin Göğüs Nedir?

Güvercin Göğüs Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Tıp dünyasında görülme olasılığı ortalama olan, yaşam standartlarına çok büyük etkisi olmayan fakat kötü bir fiziksel görüntüye sebep olan güvercin göğüs hastalığından bahsedeceğiz.

Göğüs duvarı yapısal bozuklukları; pectus excavatum (kunduracı göğsü), pectus carinatum (güvercin göğsü), poland sendromu, sternal defektler (iman tahtasının bozukluğu) ve çok az görülen diğer yapı bozuklukları olarak beş farklı kategoriye ayrılmaktadır.

Bu yapı bozuklukları aynı hastada karma tipte de (%6.8) görülebilir; pectus excavatum (kunduracı göğsü) ve pectus carinatum (güvercin göğsü) beraber görülebilirler. Kıkırdak kaburgaların (kaburga iki bölümden oluşur: kemik kaburga ve kıkırdak kaburga), bir tarafta içe çöküklüğü, diğer tarafta dışa çıkıklığı ve iman tahtasının dönmesinden oluşabilir. Bu yapı bozukluğunun, en sık görülen muayenehane görünümü iman tahtasının kendisinin dışa çıkıklığı ve alt kaburga kıkırdaklarının simetrik olarak dışa çıkıklığıdır. Seyrek de yalnızca üst bölümde (kondromanubrium) yapı bozukluğu görülebilir. Burada, üst kaburga kıkırdakları tutulur ve iman tahtasının kendisi nispi olarak çökmüş vaziyettedir.

Pectus carinatumun oluşum nedeni bilinmemektedir. Nedeni tam olarak ortaya konamamış da olsa, aile hikayesinin olması ve eşlik eden hastalıkların birlikte olması “bağ dokusu gelişiminde bir anormalliği” düşündürmektedir. Diğer bir takım kuramlar ise, anormal diyafram gelişimini ve kaburga kıkırdaklarının hacim olarak büyümesini (hipertrofi) kapı aralayarak ileri sürmektedirler.

Pectus Carinatum’un genel görülme sıklığı %0.06’dır (10.000 kişide yalnızca 6’sında görülür) (2). Pectus excavatumdan daha az sıklıkta görülür. Erkeklerde kızlardan üç kat daha fazla görülür.

Pectus carinatum çoğunlukla, pectus excavatumdan değişik olarak, küçüklük ve ergenlik döneminde ortaya çıkar (11–15 yaş). Pectus carinatum çok seyrek doğumda tespit edir. Hastaların hemen hemen yarısı, ergenlik döneminde büyümenin başladığı dönemde hastalığı fark eder.

Pectus carinatum (Güverin Göğüs) aşağıdaki sorunları peşinden getirebilir:

Genellikle pectus carinatumla direk ilişkili bir kalp akciğer bozukluğu yoktur. Bazı ilmi yayınlarda, pectus carinatumda, pectus excavatumdan daha fazla akciğer yakıntıları olduğu bildirilmiştir. Soluk darlığı, hızlı soluk alıp verme, akciğerin kapasitesinin azalmasına bağlı vakit içerisinde anfizem (akciğer doku harabiyeti) ve enfeksiyon (zatürre vb) gelişebilir.

Bir takım yayınlarda da iman tahtasında erken kapanma olan pectus carinatumlu çocuklarda, %20 oranında, doğumsal kalp hastalığı bildirmiştir.

Netice olarak pectus carinatum, çoğu olayda yakıntıya kapı aralamasa da, kalpte ritm problemi ve kalp adalesinin adalemesinde azalma alana getirebilir. Uzun dönemde akciğerlerin yeterince genişlemesini engelleyerek (göğüs kafesindeki sertlik sebebiyle – rijidite) solunum kapasitesinde azalma, soluk darlığı, hızlı soluma ve akciğerde iltihaplanmaya kapı aralayabilir.

Yeniden de pectus carinatum onarımı için göz önünde tutulması şart olan tek kriter yapı bozukluğunun şiddetidir. Hastalar, çıkıntılı bölgelerinin sık sık çarpmaları neticesi olarak, çıkıntı bölgesindeki duyarlılıktan yakınabilir. Fiziksel kapasitede (güç kapasitesinde) azalma da görülebilir.

Pectus carinatum bir takım hastalıklarla beraber görülebilir;

Pectus carinatumlu hastaların %25’i, göğüs duvarı yapı bozukluğu olan aile öyküsüne sahiptir. Hastaların %20’sinde omurgada yan eğrilik (skolyoz) da eşlik eder. %12’sinde ise skolyoza sahip aile öyküsü vardır.

Beraberinde omurgada yan eğrilik (skolyoz) olan veya oldukça şiddetli yapı bozukluğuna sahip hastalarda, Marfan Belirtininden (bağ dokusu hastalığı) şüphelenilmelidir. Seyrek pectus carinatum ile beraber Morquio Belirtisi (mukopolisakkaridoz IV; bir polisakkarit biriktirme hastalığı), omurganın alt bölümünde, belde aşırı derecede içe doğru bir eğrilik (hiperlordoz) ve kamburluk (kifoz) görülebilir (3).

Rehabilitasyon ve Tedavi Yolları

Güvercin Göğüs Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Güvercin Göğüs Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Pectus Carinatum rehabilitasyonlarının tarihçesi;

Tıbbi rehabilitasyon: 
Frey ve arkadaşları, “ilk rehabilitasyon yaklaşımı olarak 2 sene müddetle “brace” (korse-kuşak) kullanımını önermişlerdir (4).

Cerrahi rehabilitasyon ve tedavisi:

  • Endoskopik (kapalı operasyonla) olarak kaburga kıkırdaklarının çıkarılması ve beraber iman tahtasına kesi uygulanması (5).
  • Açık cerrahi operasyon; Fonkalsrud (2008), Matos (1997) ve Shamberger (1987) tarafından bir hayli teknik tanımlanmıştır.
  • Minimal İnvaziv Cerrahi – ABRAMSON OPERASYONU; İman tahtasının önünden ve adalelerin altından pectus barı, endoskopik olarak geçirilerek yerleştirilir. Çıkıntı yapan göğüs ön duvarı arkaya doğru bastırılarak göğüs ön duvarı normal pozisyona getirilerek pectus barı sabitlenir.

Kaynaklar:

  • (1) Shields TW: General Thoracic Surgery, Baltimore/ Philadelphia, Williams&Wilkins, 1994, p. 529- 557
  • (2) Int Orthop. Dec 1993;17(6):350-2
  • (3) http://emedicine.medscape.com/article/1003047-diagnosis
  • (4) J Pediatr Surg. Jan 2006;41(1):40-5
  • (5) 1997-Plast Reconstr Surg. Apr 1997;99(4):1037-45 ve 2008-J Pediatr Surg. Jul 2008;43(7):1235-43

Metabilgi tarafından yayınlanan “Güvercin Göğüs Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?” başlıklı bu yazı birtakım alıntılar içermektedir.

Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal

Dr. Cem Tonika

Tıp Doktoru, Araştırmacı, Yazar at Meta Bilgi
Dr. Cem C. Tonika, 1984 Selanik doğumlu genel cerrahi ve anestezi uzmanlık alanına sahip tıp doktoru.

15 yılı aşkın süredir tıp alanında hizmet veren Dr. Cem Tonika, tıp, medikal ve sağlık alanlarında birçok bilimsel makale yayınlamıştır.

Dr. Cem Tonika, Meta Bilgi ve diğer bloglar üzerinden yayınladığı yazılarda toplumsal farkındalık yaratma ve sağlık, tıp alanlarında genel bilgi vermek amacıyla toplum yararına çalışır. Makale ve içeriklerinde doktor, ilaç ve tedavi tavsiyesinde bulunmaz, tanı ve teşhis koymaz, kişisel hayatı ve sağlığı tehlikeye atacak hiçbir ibare ve ifade kullanmaz.
Dr. Cem Tonika
Sosyal

Latest posts by Dr. Cem Tonika (see all)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir