Günümüz Yaygın Hastalıklarından Pankreas Kanseri

pankreas kanseri

İnsan vücudu muhteşem bir mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizma birçok farklı sistemin birlikte etkileşim halinde çalışmasıyla birlikte muazzam bir senkronizasyon örneği sergiler.

Bu mekanizma içerisinde sindirim sisteminin yeri çok önemlidir. Pankreas organı ise sindirim sisteminin en önemli parçasını oluşturmaktadır.

Pankreas Organı Nedir

Pankreas sindirim sisteminin bir parçasıdır. Takriben 16-17 santimetre uzunluğunda ve yaprak şeklinde büyük bir bezdir. Pankreasın geniş ucu baş; ince ucu ise kuyruk olarak adlandırılır. Ortadaki bölüm ise gövde olarak adlandırılır.

Şekilde geçen kelimeler (yukarıdan aşağıya doğru):

 1. Mide
 2. Karaciğer
 3. Safrakesesi
 4. Duodenum (Onikiparmak bağırsağı)
 5. Pankreas (baş)
 6. Pankreas (kuyruk)

Pankreas pozisyonunu gösteren diyagram

Pankreas ne yapar?

Pankreasın vücutta iki ehemmiyetli görevi vardır. Birincisi pankreatik (pankreas) özsuyu üretmektir. İkincisi ise sindirimle alakalı olan insülin ve diğer hormonları üretmektir. Pankreasın pankreatik özsuyu üreten bölümü ekzokrin pankreas olarak adlandırılır. İnsülin de dahil olmak üzere hormonları üreten bölümü ise endokrin pankreas olarak adlandırılır. Pankreasın bu iki değişik bölümünden gelişen kanserler değişik şekilde davranırlar ve değişik belirtilere kapı aralarlar.

Pankreasım alınırsa ne olur?

Pankreasınızın bir bölümünün alınması vaziyetinde, muhtemelen vücudunuz hala biraz insülin üretebilir Ancak diyabet gelişmediğinden emin olmak için doktorunuzun kan şekerinizi sıkı bir himaye altında tutması gerekecektir. 

Pankreasınız tamamiyle alınırsa pankreatik enzim desteği ve insülin almak zorunda kalırsınız.  Vücudunuz insülin üretmediğinden dolayı diabet hastası olursunuz.

Pankreas kanserinin rizikoları ve nedenleri

10 pankreas kanseri olayının 8’den daha fazlasının (%80) tanısı 60 yaş ve üstü kişilerde konulmuştur. 40 yaş altındaki kişilerde yaygın değildir. Hastalığa yakalanma rizikonuzu arttırabilecek bir takım etkenler vardır.

Sigara içmek – Bunun rizikonuzu arttırdığı bilinmektedir. 3 pankreas kanseri olayının hemen hemen 1’i (%30) sigara içmek ile ilişkilidir.

Bir takım sıhhat vaziyetleri – Diyabet öyküsü, pankreasın uzun müddetli iltihaplanması (kronik pakreatit), kalıtsal pankreatit, mide ülserleri veyahut belirli tip kanserlere sahipseniz pankreas kanseri rizikonuz artar. 

Perhiz – İşlenmiş etlerin tüketilmesi pankreas kanseri rizikonuzu arttırabilir. Çalışmalar, beslenme programınızda yüksek oranda yağ ya da şeker olmasının pankreas kanseri rizikonunu etkileyip etkilemediği ile ilgili ikilemli ispat eder göstermektedir.

Vücut ağırlığı ve egzersiz – Aşırı kilolu olmak pankreas kanseri rizikonunda küçük bir artışa kapı aralamaktadır. İşinizde az veyahut hiç fiziksel aktivitede bulunmamak ise rizikonuzu arttırabilir.  

Aile öyküsü – Bu ekseriyetle bir faktör olmamasına karşın pankreas kanseri bazen ailelerde tekrarlayabilir. 10 pankreas kanseri olayının 1’inde () genetik bir ilişki olabilir.

Pankreas kanseri taraması

Tarama; insanların hastalığın erken bir evresinde, belirtiler başlamadan önce, test2 edilmesi mananına gelmektedir. Rastgele bir kanser türü için tarama gerçekleştirilmeden önce doktorların net bir teste sahip olması gerekmektedir. Test, hastalığı yakalamak açısından emin olmalı ve kansere sahip olmayan kişilerde yanlış pozitif sonuçlar vermemelidir. 

Vasati rizikoya sahip kişilerde pankreas kanseri için kullanılacak yeteri kadar güvenilir bir tarama testi şu an için yoktur. Pankreasın kanseri bu arada yaygın olmayan hastalıklarla da alakalıdır. Sadece bir kaç kişinin sahip olduğu bir hastalık için herkesin taranması çok fazla fiyat gerektirecektir. Bu yüzden gerçekleştirilecek rastgele bir tarama testinin kolay ve ucuz olması gerekmektedir.

Pankreas kanserine yakalanma rizikosu yüksek olan kişilerin taranması

Pankreas kanserine yakalanma rizikosu vasatinin üstünde olan kişilerin taranmasının daha uygun fiyatlı olduğu düşünülmektedir. Ancak evvela daha yüksek riziko altında olan tüm bu kişilerin belirlenmesi gerekmektedir. EUROPAC pankreas kanseri araştırmaları yapan bir organizasyondur. Pankreas kanserine yakalanma rizikosu yüksek olabilecek kişiler için bir tarama programı yürütmektedir. Bu tarama 40 yaş üstü kişiler için geçerlidir.

Kalıtsal (Herediter) pankreatit

 Aile içinde yüksek oranda pankreas kanseri (ailesel pankreas kanseri). 
 Aile öyküsüne bağlı olarak 30 yaşından daha genç kişilerin düşünüldüğü nadir vaziyetler.  

Şayet bu gruplardan birinde iseniz 3 senede bir CT taraması veyahut endoluminal ultrason testi yaptırın. Ayrı olarak ERCP de yaptırın. Bu işlem esnasında doktor pankreas sıvınızdan örnek alacaktır. Araştırmacılar bunu 3 özel gendeki (K-Ras, p53 ve p16 olarak adlandırılan genler) farklıklar açısından inceler. Bu genlerde herhangi bir farklık saptarsa, testleri her sene tekrarlayın.

Bu tarama programı pankreas kanserine yakalanmanızı durdurmaz. Ancak emel, hastalığa rehabilitasyonunun daha olası ve rehabilitasyon edilmesinin daha kolay olduğu erken bir mertebede tanı koymaktır. Ayrı olarak, pankreas kanseri için uygulanabilecek genetik testler geliştirmeye çalışan araştırma programının da bir parçasıdır. 

EUROPAC, pankreas kanseri riski yüksek olan ailelerin kayıtlarını meblağ. Bu, pankreas kanseri rizikonunu arttıran hatalı genlerin tanımlanmasına yönelik araştırmalarının bir parçasıdır. Yüksek rizikolu aileler bir anket formu doldurur ve kayıt olmaya geldiklerinde kan örnekleri alınır. Ailenizin riziko altında olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuzla iletişime geçin. Doktorunuz sizin EUROPAC bürosu ile temasa geçmenizi sağlayacaktır.

Pankreas kanserinin belirtileri

Pankreas kanserinin en yaygın türü ekzokrin urlarıdır. Belirtileri oldukça belirsizdir ve pankreasınızdaki kanserin yerine göre farklık göstermektedir – baş, gövde veyahut kuyruk. Erken belirtiler; kilo kaybı, mide bölgesinde ağrı, sırt ağrısı ve sarılığı kapsamaktadır. 

Hastaların yarısından daha fazlası doktora ilk gittiklerinde sarılığa sahip olurlar. Cerrahi ile temizlenebilen pankreas kanserine sahip hastaların doktora ilk gitmesinin en yaygın nedeni  ağrısız sarılıktır. Sarılık belirtileri; ciltte sarı renk ve gözlerde beyazlıklar, şiddetli kaşıntı, idrarda kararma ve soluk renkli dışkıyı (bağırsak hareketleri) kapsayabilir.

Diğer belirtiler

Pankreas kanseri olabileceğiniz mananına gelebilecek diğer bazı belirtiler de söz konusudur. Bunlar diyabet, kaşıntı, mide bulantısı, bağırsak hareketlerinde farklık, ateş ve titremeyi kapsamaktadır. Nöroendokrin urları olarak adlandırılan yaygın olmayan bir grup pankreas uru vardır. Bunların takriben üçte biri hormonlar üretir. Belirtileri ura kapı aralayan hormona bağlı olarak her bir grup için farklıdır.

Pankreas kanseri tipleri

Kanser; pankreasın başında, gövdesinde ya da kuyruk bölümünde olabilir. 10 pankreas kanserinin 7-8’i (%70-80) pankreasın baş bölümündedir.

Ekzokrin kanserleri

Pankreasın en yaygın kanser türü ekzokrin tipi kanserlerdir. Bu ekzokrin pankreas kanserlerinin çoğu duktal adenokarsinomlardır. Bu kanserler pankreas kanallarındaki hücrelerde başlar. Kanallar; pankreatik sindirim özsuyunu ana pankreas kanalına ve duedonuma taşıyan tüplerdir. 

Ekzokrin pankreas kanserinin daha nadir görülen diğer tipleri kistik urlar ve asinar hücre – sarkom kanseridir. Daha nadir görülen bu tiplerin tedavisi duktal adenokarsinomlarla aynıdır.

Endokrin pankreas urları

 Bu urlar yaygın değildir ve ekzokrin urlarından farklı şekilde tedavi edilmektedir. Endokrin pankreas urları aynı vakitte nöroendokrin urları olarak da adlandırılmaktadır. Bunların yaklaşık üçte biri hormon üretir. Hücrenin ürettikleri hormon türüne göre isimlendirilirler. Gastrinoma (gastrin üreten hormonlarda görülür),İnsülinoma (insülin üretilen hücrelerde görülür), Somatostatinoma (somatostatin üreten hücrelerde görülür), VIPoma (vazoaktif intestinal peptid [VIP] üreten hücrelerde görülür) ve Glukagonoma (glukagon üreten hücrelerde görülür). Pankreatik nöroendokrin urlarının yaklaşık üçte ikisi ise hormon üretmez (işlevsiz urlar olarak adlandırılır).

Pankreas Lenfoması

Bu kanser türü çok nadir görülür ve diğer pankreas kanseri türlerinden farklı şekilde tedavi edilir.

Pankreas kanseri uzmanına görünmeli miyim?

Pratisyen hekimin kişinin çok daha küçük bir şeye mi yoksa kuşkulu bir kansere mi sahip olduğuna karar vermesi çok güçtür. Ancak hekiminizin sizi vakit kaybetmeden bir uzmana yönlendirmesi şart olan özel belirtiler vardır.

Bunlar:

Sarılık
 Karnınızın üst bölümünde (göbek deliğinizin üstünde); kilo kaybı ve belki sırt ağrısı ile beraber izleyen bariz bir nedeni olmayan ağrı 
 Hekiminiz tarafından karnınızın üst bölümünde hissedebilecek bir yumru
2 hafta içinde acil sevk için bir buluşma almanız uygun olabilir. Şayet sarılığınız mevcutsa, doktorunuz sizin için acilen bir ultrason taraması ayarlayabilir. 

Pankreas kanserinin yegane belirtilerinin bunlar olmadığını göz önünde bulundurun. Kendini hasta (kötü) hissetmek ve iştahsızlık gibi bir takım belirtiler diğer sıhhat vaziyetlerinde da yaygın görülen belirtilerdir. Bu yüzden, belirtilerin kombinasyonu veyahut özel semptomlar olmadığında doktorunuzun sizi acilen göndermesi mantıklı olmaz. 
Şayet doktorunuzun sizdeki belirtileri düşündüğünüz kadar ciddiye almadığından kaygı ediyorsanız, bu sayfanın çıktısını alabilir ve randevunuzda yanınızda götürebilirsiniz.

Pankreas kanseri ile ilgili doktorunuza ne sorabilirsiniz?

 Pankreas kanserine yakalanıp yakalanmadığımı nasıl bileceğim?
 Sigara ve içki içiyorsam pankreas kanserine yakalanma ihtimalim daha mı yüksektir?

Önceden sigara kullanırdım. Bu pankreas kanserine yakalanma ihtimali olduğu mananına mı gelir?

 Beslenme programımı değiştirmek pankreas kanserine yakalanmamı durdurmaya yardımcı olur mu?

 Pankreas kanseri açısından taranmalı mıyım?

 Babam pankreas kanserine sahipti. Bu benimde yakalanma ihtimalim olduğu mananına mı gelir?

Pankreas kanseri, karında midenin arka alt bölümünde yatay olarak uzanan bir uzuv olan pankreasın dokularında başlar. Pankreasınız sindirime yardımcı enzimleri ve kan şekerini tertip etmesine yardımcı olan hormonları salgılar.

Pankreas kanseri tipik olarak yakındaki uzuvlara dağılım gösterir. Seyrek erken safhalarda fark edilir. Ancak pakreas kisti veya ailede pankreas kanseri öyküsü olan kişilerde, bazı tarama testleri meselenin erken tespitine yardımcı olabilir.  Pankreas kanserinin bir belirtisi, bilhassa kilo kaybı, sarılık veya sırta vuran üst karın ağrısı ile birlikte oluşan diyabettir.

Tedavi; cerrahi, kemoterapi, ışınım tedavisi veya bunların kombinasyonunu içerebilir.

Diyabet Pankreas Kanserinin belirtilerinden birisidir.

Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

Pankreas kanserinin işaret ve belirtileri genellikle hastalık ileri düzeylere erişmeden ortaya çıkmaz. Bunlar:

 • Üst karın bölgesinde sırta vuran ağrı
 • İştahsızlık veya istemsiz kilo kaybı
 • Çöküntü
 • Yeni başlayan diyabet
 • Kan pıhtısı
 • Halsizlik
 • Cildinizin ve göz akınızın sararması (sarılık).

Ne zaman doktora görünmeli?

Şayet izah edemeyen kilo kaybı yaşıyorsanız veya ısrarcı halsizlik, karın ağrısı, sarılık veya sizi rahatsız eden diğer işaret ve belirtiler yaşarsanız doktorunuza müracaatın. Bir hayli vaziyet bu belirtilere sebep olabilir, dolayısıyla doktorunuz pankreas kanseri ile birlikte bu rahatsızlıkları da kontrol edebilir.

Pankreas kanseri nedenleri nelerdir?

Bir hayli olayda, pankreas kanserinin sebebi net değildir. Doktorlar hastalığın oluşma riskini artıran etmenler, (sigara içmek gibi) tanımlamıştır.

Pankreasınızı anlamak

Pankreasınız 6 inç (15 cm) uzunluğunda olup yana doğru yatan bir armuda benzer. İnsülin dahil olmak üzere, vücudunuzun yediğiniz gıdalardaki şekeri işlemesine yardımcı olan hormonları salgılar. Ayrı olarak, vücudunuzun gıdaları sindirmesine yardımcı olan sindirim sıvılarını üretir.

Pankreas kanseri nasıl oluşur?

Pankreas kanseri, pankreasınızdaki hücrelerin DNA’larında değişinim geliştirmesi neticesi oluşur. Bu değişinimler hücrelerin kontrolsüz büyümesine ve normal hücreler can verdikten sonra da yaşamaya devam etmelerine yol açar. Biriken bu hücreler bir ur oluşturabilirler.  Rehabilitasyon edilmeyen pankreas kanseri yakındaki uzuvlara ve kan damarlarına dağılır.

Bir hayli pankreas kanseri pankreas kanallarını döşeyen hücrelerde başlar. Bu kanser türü pankreatik adenokarsinoma veya pankreatik ekzokrin kanser olarak adlandırılır. Seyrek, kanser hormon üreten hücrelerde veya pankreastaki nöroendokrin hücrelerde alana gelir. Bu kanser türleri, adacık hücresi uru, pankreatik endokrin kanser ve pankreatik nöroendokrin urlar olarak adlandırılırlar.

Pankreas kanseri seyrek erken safhalarda fark edilir.

Pankreas kanseri riziko etkenleri nelerdir?

Pankreas kanseri riskini artıran etmenler aşağıdakileri içerir:

 • Pankreasta kronik inflamasyon (pankreatit)
 • Diyabet
 • Ailede BRCA2 gen mutasyonu, Lynch belirtisi ve ailesel atipik mol-malin melanoma belirtisi (FAMM) dahil olmak üzere kanser riskini artırabilecek genetik belirti öyküsü
 • Ailede pankreas kanseri öyküsü
 • Sigara içmek
 • Obezite
 • İleri yaş (çoğu kişi 65 yaşından sonra tanı alır)

Yapılan büyük bir çalışma, sigara kullanımı, uzun müddetli diyabet ve zayıf perhiz kombinasyonunun pankreas riskini bu etmenlerin herhangi birinin tek başına bulunmasından daha çok artırdığını göstermiştir.

Pankreas kanserinin ilerlemesi ile aşağıdaki komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

 • Kilo kaybı. Pankreas kanserli hastalarda birdizi etmen kilo kaybına sebep olabilir. Kanser kendi başına kilo kaybına kapı aralayabilir. Kanser tedavilerinin veya midenize baskı yapan tümörün kapı araladığı mide bulantısı ve kusma yemek yemeyi zorlaştırabilir. Veya, pankreasınız yeterli sindirim sıvısı üretmediğinden vücudunuz yiyeceklerdeki besin maddelerini işlemede zorlanabilir.Doktorunuz, sindirime yardımcı olması açısından pankreatik enzim destekleri önerebilir. Yapabildiğiniz sürece ekstra kalori ilave ederek ve yemek zamanlarını olası olduğunca zevkli ve rahat geçirerek vücut ağırlığınızı savunmaya çalışın.
 • Sarılık. Karaciğerin safra yollarını tıkayan pankreas kanseri sarılığa sebep olabilir. İşaretleri içerisinde cilt ve gözlerde sararma, koyu idrar rengi ve soluk renkli dışkı bulunur. Sarılık ekseriyetle karın ağrısı olmaksızın oluşur.Doktorunuz, plastik veya metal bir tüpün (stent) safra yollarına konularak açık tutulmasını önerebilir.  Bu, endoskopik retrograt kolanjio-pankreotografi (ERCP) isimi verilen bir işlemle gerçekleştirilir. ERCP sırasında, bir endoskop boğazınızdan aşağıya, midenizin içerisinden ince bağırsağın üst bölümüne gönderilir. Daha sonra, pankreas ve safra yollarına endoskop içerisinden ilerletilen küçük, içi boş bir tüp (kateter) yoluyla bir boya enjekte edilir. Son olarak, kanalların görüntüleri alınır.
 • Ağrı. Büyüyen bir ur karındaki sinirlere baskı yapabilir ve bu şiddetli hale gelebilen bir ağrıya neden olabilir. Ağrı ilaçları daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Işınım rehabilitasyonu, geçici olarak deşarj olmanız için tümörün büyümesinin durdurulmasına yardımcı olabilir.Şiddetli olaylarda, doktorunuz karın ağrınızı kontrol edebilmek için sinirlere içki enjekte edilmesini içeren bir işlem önerebilir (çölyak pleksus bloğu).  Bu işlem sinirlerin beyninize ağrı sinyali göndermesini engeller.
 • Bağırsak tıkanması. İnce bağırsağın ilk bölümünde (onikiparmak bağırsağı – duodenum) büyüyen veya buraya baskı yapan pankreas kanseri, sindirilmiş gıdaların mideden bağırsaklara geçişini engeller.Doktorunuz, ince bağırsağınızı açık tutmak için bağırsağınıza bir tüp (stent) yerleştirilmesini önerebilir. Veya, mideyi kanser tarafından bloke edilmemiş bağırsağın daha alt bölgesine bağlamak için operasyon gerekebilir.

Pankreas kanserinden savunmak için neler yapılabilir?

Aşağıdaki teklifleri uygularsanız pankreas kanseri riskini azaltabilirsiniz:

 • Sigarayı bırakın. Şayet sigara içiyorsanız, bırakmaya çalışın. Doktorunuzla destek grupları, ilaçlar ve nikotin replasman tedavisi dahil olmak üzere bırakmanıza yardımcı olabilecek taktikler hakkında konuşun. Şayet sigara içmiyorsanız, başlamayın.
 • Sağlıklı vücut ağırlığını savunun. Sağlıklı kilodaysanız, vücut ağırlığınızı savunmaya çalışın. Kilo vermeniz gerekiyorsa, yavaş, sabit bir kilo verme hedefi koyun – haftada 1-2 pound (0.5-1 kilogram). Kilo vermeye yardımcı olması için günlük egzersizi küçük porsiyonlar halindeki sebze, meyve ve tam hububatlardan zengin diyetle birleştirin.
 • Sağlıklı bir diyet seçin. Renkli meyveler ve sebzeler ile tam hububatlarla dolu bir diyet kanser riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ailenizde pankreas kanseri öyküsü varsa, bir genetik danışman ile müzakereyi düşünün. Danışman sizinle birlikte aile öykünüzü gözden geçirebilir ve pankreas kanseri veya diğer kanserlerin riskini anlamak için genetik testlerin yararlı olup olmayacağına karar verebilir.

Pankreas kanseri tanı yolları nelerdir?

Pankreatik Ultrason

Doktorunuz pankreas kanserinden şüphelenirse, sizde aşağıdaki testlerden bir veya daha fazlasını yapabilir:

 • İç organlarınızın resmini oluşturan görüntüleme testleri. Bu testler doktorlarınızın pankreas dahil olmak üzere iç organlarınızı görüntülemesine yardımcı olur. Pankreas kanserinin teşhisinde kullanılan yollar ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, manyetik titreşim görüntüleme (MRI) ve bazen pozitron emisyon tomografisi (PET) taramalarını içerir.
 • Pankreasınızın ultrason görüntülerini oluşturmak için skopi kullanılması. Endoskopik ultrason (EUS) pankreasınızın karın içerisinden görüntülerini almak için bir ultrason aleti kullanır. Alet ince, esnek bir tüp (endoskop) içerisinden özofagusa ilerletilir ve görüntüleri almak için midenize yerleştirilir.
 • Test için doku örneği alınması (biyopsi). Biyopsi, küçük bir doku örneğinin alınıp mikroskop altında incelenmesi işlemidir. Doktorunuz cildinizden geçirilerek pankreasınızın içine giren bir iğne ile pankreasınızdan bir doku örneği alabilir (ince iğne aspirasyonu). Veya, EUS esnasında pankreas içerisinde özel aletleri yönlendirerek bir örnek alabilir.
 • Kan testi. Doktorunuz kanınızı pankreas kanseri hücreleri tarafından üretilen belirli proteinler (tümör markerleri) için test edebilir. Pankreas kanserinde kullanılan bir tümör marker testi CA19-9 olarak adlandırılır. Ancak, bu test her zaman güvenilir değildir ve CA19-9 test2 neticelerinin en iyi nasıl kullanılacağı açıklığa kavuşmamıştır. Bir takım doktorlar rehabilitasyondan önce, rehabilitasyon esnasında ve rehabilitasyondan sonra düzeylerinizi ölçerler.

Doktorunuz pankreas kanseri teşhisini onaylarsa, kanserin safhasını (dağılımını) belirlemeye çalışır. Doktorunuz, safhalama testlerinden alınan bilgileri kullanarak, hangi rehabilitasyonların sizin için uygun olduğunun belirlenmesine yardımcı olan pankreas kanserinin safhasını belirler.

Pankreas kanseri safhaları nelerdir?

 • Safha I. Kanser pankreas ile hudutludur ve operasyonla alınabilir.
 • Safha II. Kanser pankreas dışına, yakın doku ve uzuvlara dağılmıştır ve lenf düğümlerine de dağılmış olabilir. Bu evrede kanseri ortadan kaldırmak için operasyon yapılabilir.
 • Safha III. Kanser pankreas dışına, pankreasın çevrenindeki büyük kan damarlarına dağılmıştır ve lenf düğümlerine de dağılmış olabilir. Bu evrede kanseri ortadan kaldırmak için operasyon olası olabilir veya olmayabilir.
 • Safha IV. Kanser karaciğer, akciğerler ve karın uzuvlarını saran hat (peritoneum) gibi pankreasın ötesindeki uzak alanlara dağılmıştır. Bu evrede cerrahi bir tercih değildir.

Doktorunuza pankreas kanseri teşhisindeki tecrübenini sormaktan çekinmeyin. Rastgele bir kuşkunuz varsa, ikinci görüş alın.

Pankreas kanseri rehabilitasyon metotları nelerdir?

Pankreas kanserinin rehabilitasyonu genel sıhhat vaziyetiniz ve şahsi tercihlerinizin yanı sıra kanserin aşamasına ve konumuna bağlıdır. Çoğu insan için pankreas kanseri rehabilitasyonunun birinci emeli olasıysa kanseri bertaraf etmektir. Bu bir tercih olmadığında, hayat kalitenizi arttırma ve kanserin büyümesini veya daha fazla zarar vermesini tedbire üzerine odaklanılabilir.

Rehabilitasyon; cerrahi, ışınım rehabilitasyonu, kemoterapi veya bunların kombinasyonunu içerebilir. Pankreas kanseri ilerlediğinde ve bu rehabilitasyonların yarar sağlaması olası olmadığında, doktorunuz olası olduğunca rahat hissetmenizi sağlayan semptom hafifletici rehabilitasyon (palyatif bakım) önerecektir.

Cerrahi

Whipple Prosedürü:

Pankreas kanseri olan insanlar için uygulanan operasyonlar aşağıdakileri içerir:

 • Pankreas başında bulunan urların cerrahisi. Şayet kanser pankreas başında bulunuyorsa, Whipple Prosedürü (pankreatikoduodenektomi) olarak adlandırılan bir operasyonu düşünebilirsiniz.Whipple Prosedürü pankreas başını, ince bağırsağın ilk bölümünü (duodenum), safra kesesini ve safra kanalının bir bölümünü almak için yapılan ve teknik olarak zor bir operasyondur. Bir takım vaziyetlerde, midenin bir bölümü ve yakındaki lenf nodları da alınabilir. Operatörünüz, gıdaları sindirmeniz için pankreas, mide ve bağırsakların geriye kalan bölümlerini yine birleştirir.
 • Pankreas gövdesinde ve kuyruğunda bulunan urların cerrahisi. Pankreasın sol tarafını (gövde ve kuyruk) çıkarmak için uygulanan cerrahiye distal pankreatektomi denir. Operatörünüz dalağınızı da alabilir.
 • Pankreasın tamamını çıkarma operasyonu. Bir takım insanlarda pankreasın tamamını çıkarmak gerekebilir. Bu işleme total pankreatektomi isimi verilir. Pankreas olmadan kısmen normal bir şekilde yaşayabilirsiniz, ancak ömür boyu sürecek insülin ve enzim desteğine ihtiyaç duyarsınız.
 • Yakındaki kan damarlarını etkileyen urların cerrahisi. İleri safha pankreas kanseri olan çoğu insan, urları yakındaki kan damarlarını tutuyorsa Whipple Prosedürü veyahut diğer pankreas cerrahileri için uygun görülmezler. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yalnızca birkaç tıp merkezinde, son derece uzman ve tecrübeli operatörler seçilen hastalardaki kan damarlarının belirli bölümlerinin çıkarılması ve rekonstrüksiyonu ile bu operasyonları güvenli bir şekilde gerçekleştireceklerdir.

Bu operasyonların her biri kanama ve enfeksiyon rizikosu taşımaktadır. Mide boşalma güçlüğü varsa (midenin geç boşalması), cerrahiden sonra bir takım insanlarda bulantı ve kusma alana gelir. Bu işlemlerin rastgele birinden sonra uzun bir iyileşme sürecine hazır olun. Hastanede birkaç gün geçireceksiniz ve sonrasında hanede birkaç hafta iyileşme süreciniz olacak.

Yapılan kapsamı geniş araştırmalar, pankreas kanseri cerrahisinin ameliyatların çoğunu yapan merkezlerdeki çok tecrübeli operatörler tarafından yapıldığında daha az komplikasyona yol açma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Operatörünüzün ve hastanenizin pankreas kanseri cerrahisi konusunda tecrübesi hakkında sual sormaktan çekinmeyin. Herhangi bir kuşkunuz varsa, ikinci görüş alın.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olmak için ilaçları kullanır. Bu ilaçlar bir damar içine enjekte edilebilir ya da ağız yoluyla alınabilir. Bir kemoterapi ilacını veya bunların bir kombinasyonunu alabilirsiniz.

Kemoterapi radyasyon tedavisiyle de birleştirilebilir (kemoradyasyon). Kemoradyasyon tipik olarak pankreasın ötesindeki yakın organlara dağılmış olmakla birlikte vücudun uzak bölgelerine ilerlememiş kanseri tedavi etmek için kullanılır. Bu kombinasyon, uzmanlaşmış tıp merkezlerinde tümörü küçültmeye yardımcı olmak için ameliyat öncesinde kullanılabilir. Bazen pankreas kanserinin nüksedebilme riskini azaltmak için ameliyattan sonra kullanılır.

İleri evre pankreas kanseri olan insanlarda, kemoterapi sıklıkla kanserin büyümesini kontrol altına almak ve sağ kalımı uzatmak için kullanılır.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini yok etmek için X ışınları ve protonlar gibi kaynaklardan ele geçirilen yüksek enerjili ışınları kullanır. Radyasyon tedavisini kanser cerrahisinden önce veya sonra sıklıkla kemoterapi ile birlikte alabilirsiniz. Kanserin cerrahi tedavisi mümkün olmadığında, doktorunuz radyasyon tedavisi ve kemoterapi kombinasyonunu önerebilir.

Radyasyon tedavisi genellikle radyasyonu vücudunuzun belirli bölgelerine gönderen, çevrenizde dönen bir makineden verilir (Eksternal ışın radyoterapisi). Uzmanlaşmış tıp merkezlerinde, radyasyon tedavisi ameliyat sırasında verilebilir (İntraoperatif radyoterapi).

Radyasyon tedavisi kanseri tedavi etmek için ananesel olarak x-ışınlarını kullanır. Bazı tıp merkezleri ileri evre pankreas kanseri olan bazı insanlar için bir tedavi seçeneği olabilecek proton radyoterapisini önerir.

Destekleyici (palyatif) bakım

Palyatif bakım, ağrıyı ve ciddi hastalıkların diğer belirtilerini hafifletmeye odaklanmış özel tıbbi bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımınızı bitiren ayrı bir destek sağlamak amacıyla sizinle, ailenizle ve diğer doktorlarla birlikte çalışırlar. Palyatif bakım, ameliyat, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi saldırgan tedaviler alınırken kullanılabilir.

Palyatif bakım diğer uygun tedavilerle birlikte – hem de teşhisten hemen sonra dahi – kullanıldığında, kanserli insanlar kendilerini daha iyi hissedebilirler ve daha uzun yaşayabilirler.

Palyatif bakım, içerisinde doktorların, hemşirelerin ve özel eğitim almış diğer sağlık uzmanlarının bulunduğu bir ekip tarafından verilir. Bu ekipler, kanserli insanlar ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırmayı amaçlarlar. Palyatif bakım, tedavisi imkansız hastalıkların bakımı ya da hayatın sonundaki hasta bakımıyla aynı değildir.


Ayrıca Bakınız : Pankreas kanseri hasta hikayeleri


Kaynaklar :

 • neolife.com.tr/pankreas-kanseri
 • memorial.com.tr/saglik-rehberleri/pankreas-kanseri-ve-tedavisi
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Pankreas_kanseri

Sosyal

Dr. Cem Tonika

Tıp Doktoru, Araştırmacı, Yazar at Meta Bilgi
Dr. Cem C. Tonika, 1984 Selanik doğumlu genel cerrahi ve anestezi uzmanlık alanına sahip tıp doktoru.

15 yılı aşkın süredir tıp alanında hizmet veren Dr. Cem Tonika, tıp, medikal ve sağlık alanlarında birçok bilimsel makale yayınlamıştır.

Dr. Cem Tonika, Meta Bilgi ve diğer bloglar üzerinden yayınladığı yazılarda toplumsal farkındalık yaratma ve sağlık, tıp alanlarında genel bilgi vermek amacıyla toplum yararına çalışır. Makale ve içeriklerinde doktor, ilaç ve tedavi tavsiyesinde bulunmaz, tanı ve teşhis koymaz, kişisel hayatı ve sağlığı tehlikeye atacak hiçbir ibare ve ifade kullanmaz.
Dr. Cem Tonika
Sosyal

Latest posts by Dr. Cem Tonika (see all)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir