Zemin Mühendisliği ve Geoteknik Uygulamaları

Fore kazık ankraj jet grout

Ülkemizde 1999 yılından sonra fazlasıyla uygulama alanı bulan, inşaat sektörünün alt dallarından Zemin Mühendisliği ve Geoteknik alanından bahsedeceğiz.

İnşaat sektörü son 25 yıldır ülkemizin en büyük ve dinamik sektörü olmuştur. En fazla büyüme gösteren bu sektörün ekonomiye yansıması azımsanamaz bir büyüklükte olmuştur. Hatta son dönemde neredeyse ekonominin tamamı inşaat sektörüyle ayakta kalmayı başarmıştır.

Sürekli gelişen ve genişleyen inşaat sektörü yalnızca konut yapımı ile sınırlı kalmayıp yüksek katlı gökdelenler, çok bodrumlu yapılar, devasa köprü, viyadük ve tüneller, yüksek kapasiteli hidroelektrik santralleri ve daha birçok yeni ve mega projelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Her Şey 1999 Depremi İle Başladı

1999 yılında yaşanan deprem ve yıkıcı etkisi birçok kayıp yaşanmasına neden olmuştur. Ve bu yıkıcı etki o zamana kadar yapılan inşaat ve yapıların zemin – yapı etkileşimleri konusunda yetersizliğini gündeme getirmiştir.

Zemin etüdü ve sondaj yapılmadan geliştirilen projeler, binaların yapısal yükü göz ardı edilerek başlanan inşaatlar, zemin uygulamalarının göz ardı edilmesi gibi birçok konu gündeme gelerek yeni bir inşaat mevzuatı ortaya çıkarılmış ve inşaat faaliyetleri öncesinde zemin etüdü yapılması zorunlu kılınmıştır.

Yapılan zemin etütleri neticesinde bazı bölgelerde geliştirilecek projelerde zeminin yapısal yükleri karşılamadığı ortaya çıkmış ve zemin mühendisliği uygulamalarının zorunlu olduğu gerçeğiyle yüzleşilmiştir.

Zemin Binayı Taşımıyorsa Fore Kazık

Taşıma gücü yetersiz zeminler için fore kazık ve mini kazık uygulamaları hayata geçirilmektedir.

Fore kazık zemine açılan düşey kuyuların içine demir indirilerek betonlanması işidir. Ardından bu kazıklar bina temeline bağlanarak taşıyıcı kolonlar gibi yapısal yüklerin yer altındaki daha sağlam birimlere aktarılmasını sağlarlar.

Fore Kazık Uygulaması
Fore Kazık Uygulaması – Northland Ankara Projesi / Metafor Zemin

Ayrıca Bakınız : Fore Kazık Nedir?

Fore kazık uygulaması sadece bina temellerinde temel altı fore kazık olarak değil aynı zamanda iksa ve istinat duvarlarının yapımında ve derin kazı gerektiren projelerde düşey ve yatay taşıyıcı sistem elemanı olarak kullanılmaktadır.

Zeminleri Islah Eden Yöntem : Jet Grout

Taşıma gücü yetersiz ve su içeriği yüksek zeminlerde inşa edilecek yapılarda eğer yapısal yükler fazla değilse ve zeminde sıvılaşma riski taşıma riskine göre ağır basıyorsa o zeminin ıslah edilmesi gerekir.

Bu tip zeminlerde tabii ki fore kazık uygulanabilir fakat koşullar gereği jet grout uygulaması daha hızlı ve ekonomik olacaktır.

Jet grout uygulaması prensip olarak zeminde düşey çimento – zemin karışımı kolonlar oluşturan bir uygulamadır.

Jet grout uygulaması ankraj ve zemin çivisi uygulamasında kullanılan delici makinelere yüksek basınç değerlerine sahip pompa ve mikser setinin bağlanmasıyla yapılır. Bu makine ve teçhizat takımının tamamına jet grout seti adı verilir.

Ayrıca Bakınız : Zemin İyileştirme Yöntemleri : Jet Grout

Zeminde oluşturulan su – çimento ve zemin parçacıklarını barındıran (soilcrete) kolonlar zeminde yeni bir hacim yaratarak zeminin sıkılaşmasını sağlar ve aynı zamanda düşey taşıyıcı unsur görevi görürler.

En Derine İnen Bodrum Katlar İçin : İksa Uygulamaları

Hızla gelişen inşaat sektörü ve hayata geçirilen projeler otopark, depo ve diğer amaçlarda kullanım için zemin altı katların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Zemin altına inşa edilecek bu bodrum yapıları için inşaat sırasında yapılacak kazının zorluğu iksa sistemlerini ortaya çıkarmıştır.

Derin kazılar sırasında kazı çeperlerinin yıkılmaması ve kazının güvenle gerçekleşmesi için iksa – istinat sistemleri uygulanır.

Hospitalpark Hastane Projesi - Fore Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemi Uygulaması
Hospitalpark Hastane Projesi – Fore Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemi Uygulaması

İksa sistemleri zemin koşulları, kazı derinliği ve çevre faktörlere bağlı olarak birçok farklı yöntemle uygulanabilir.

İksa sisteminde yaygın kullanılan uygulamalar:

 • Fore kazık ve ankrajlı iksa sistemleri
 • Fore kazık ve zemin çivili iksa sistemleri
 • Shotcrete (Püskürtme Beton) ve zemin çivili iksa sistemleri
 • Shotcrete (Püskürtme Beton) ve ankrajlı iksa sistemleri
 • Ankrastre fore kazıklı iksa sistemleri

Zemin Mühendisliği ve Geoteknik Uygulamalar Hangi Projelerde Kullanılır

Zemin mühendisliği ve geoteknik uygulamalar inşaat sektörü içinde yalnız konut imalatında değil birçok alanda kullanılmaktadır.

Ülkemizde en yaygın kullanım alanları açısından geoteknik uygulamaları sıralamak gerekirse:

 • Karayolları projelerinde heyelan kazıkları (fore kazık)
 • Karayolları projelerinde köprü ve viyadük temel altı kazıkları
  (fore kazık)
 • Karayolları ve genel yol projelerinde şev stabilitesi (fore kazık, shotcrete, ankraj, zemin çivisi)
 • Konut projelerinde temel altı fore kazık
 • Konut projelerinde zemin ıslahı (jet grout)
 • Konut projelerinde iksa amaçlı uygulamalar
 • Hastane ve alışveriş merkezlerinde temel altı fore kazıklar ve iksa amaçlı fore kazık, ankraj, shotcrete, zemin çivisi ve jet grout uygulamaları
 • Enerji santralleri (hidroelektrik santralleri, termik santraller vb.) zemin ıslahı amaçlı jet grout, enjeksiyon ve diğer geoteknik uygulamalar
Metafor Zemin - Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması
Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması

Zemin mühendisliği ve geoteknik alanında proje, uygulama ve danışmanlık hizmeti veren Metafor Zemin İnşaat mühendislik açısından oldukça önemli ve maalesef ticari kaygılar gereği hakkettiği önemi görmeyen bu sektörde uzman mühendis kadrosuyla profesyonel hizmet sunmaktadır.


Zemin Mühendisli Alanında Hizmet Veren Firmalar

Ülkemizde zemin mühendisliği ve geoteknik alanında hizmet veren birçok firma bulunmaktadır. Son dönemde ciddi oranda artan yapılaşma faaliyetleri bu sektöre hizmet eden firma sayısını da arttırmıştır.

Fakat ne yazık ki artan firma sayısı ile bu işi mühendislik disipliniyle uygulayan ve kaliteye önem veren firma sayısı azalmıştır.


Zemin mühendisliği ve geoteknik alanında soru, görüş ve teklif taleplerinizi aşağıda bulunan iletişim kanalları ile firmaya iletebilirsiniz.


Metafor Zemin Logo

Metafor Zemin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel. : 0850 969 74 73
Mail : info@metaforzemin.com
Web : www.metaforzemin.com


Ayrıca Bakınız : Karayollarında Fore Kazık Uygulaması


Ayrıca Bakınız : Fore Kazık Demir Donatı Hesabı


Ayrıca Bakınız : istanbul fore kazık


Ayrıca Bakınız : Fore Kazıklı İstinat Yapıları ve Taşıyıcı Sistemler


Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir