Fore Kazık Nedir?

fore kazık nedir

FORE KAZIK  ( Yerinde Dökme Betonarme Kazık – Bored Pile) NEDİR? 

Günümüzde inşaat sektörünün zemin mühendisliği ve geoteknik alanında en fazla uygulama alanı bulan yöntemlerin başında fore kazık uygulaması ve imalatı gelmektedir.

Çok bodrumlu yapıların inşasında bodrum kazıları yapılırken sürşarj ve çevresel yüklerin kazı sırasında karşılanması sağlanmalıdır. Bu durum yakın parsel ve yapıların yoğunluklu olduğu günümüz metropol şehirlerinde çok daha fazla önem kazanmaktadır.

Bu kazıların yapılması için iksa ve istinat sistemleri uygulanmaktadır. İstinat yapıları ve taşıyıcı sistemler inşaat mühendisliği tarihinden bu yana bir çok yöntem ile hayata geçirilmiştir.  Bu yöntemlerin modern inşaat mühendisliğinde en fazla uygulananı tabii ki de diğer yöntemlere göre en güvenli, en ekonomik ve en hızlı olan kazıklı iksa sistemleridir.

Kazıklı iksa sistemleri, düşey olarak belli aralık, boy ve çaplarda imal edilen fore kazıklardan ve bu fore kazıkların yatayda yük alarak çevresel yükleri karşılayıp elimine etmesini sağlayan öngermeli ankrajlardan oluşmaktadır. 

Fore kazık uygulama olarak silindirik formda içinde donatı kafesi ve beton bulunan yapılar olarak tanımlanabilir. İmalatına değinmek gerekirse farklı marka, model ve güç seviyelerinde hidrolik sistemlerin yoğunlukta olduğu paletli fore kazık makineleri ile imal edilmektedir.

Projesinde belirlenen çaplarda ve boylarda (Ø65cm, Ø80cm, Ø100cm, Ø120cm, Ø165cm ülkemizde yoğunlukla kullanılan fore kazık delgi çaplarıdır.) delgi işleminin yapılmasının ardından projesinde belirlenen parametreler çerçevesinde hazırlanan donatı kafesinin kuyuya indirilerek kuyunun betonla doldurulması ile fore kazık imalatı tamamlanmaktadır.


Fore Kazık Nedir? Neden Yapılır?

Fore kazık yapılma amaçlarına değinmek gerekirse:

Taşıma gücü yetersiz bulunan ve/veya kendini tutamayan kohezyonsuz zeminlerde yapı yüklerini sağlam zemin/kaya seviyelerine iletmek için (temel altı kazık imalatı) veya iksa kazıları gibi derin kazıların güvenle yapılabilmesi için yapılan uygulamadır

Fore Kazık Uygulaması

Fore Kazık Çeşitleri Nelerdir?

Fore kazık kullanım amacı olarak; temel altı fore kazık ve iksa amaçlı fore kazık olmak üzere ikiye ayrılır.

Temel altı fore kazık bina yapısal yüklerini daha sağlam birimlere aktarmak amacıyla kullanılırken, iksa veya istinat yapısı içerisine dahil edilen fore kazıklar düşey tahkim sistemini karşılamak amacıyla imal edilir. 

Fore kazık taşıyıcı unsur olarak ta 3’e ayrılır.

Bunlar tüm stres yüklerin kazık taban bölgesinde toplandığı uç kazıklar.

Uç kuvvetlerin yok sayıldığı (derinde sağlam karakterli herhangi bir zeminin bulunmadığı durumlarda) ve kazık çeperindeki sürtünme yüklerinin ana taşıyıcı unsur olarak hesaplandığı sürtünme kazıkları ve uç ve sürtünmenin birlikte çalıştığı kazıklardır.


Fore Kazık Demiri Nedir?

Fore kazık imalatı teorik olarak yuvarlak formda uygun çap ve derinlikte kuyu açılması ve ardından bu kuyuya donatı kafesinin indirilmesi ve kuyunun betonlanması işlemi olarak sıralanabilir.

Fore Kazık Dermir Donatı Kafesi
Fore Kazık Demir Donatı Kafesi

Açılan kuyuya indirilen demir fore kazık donatı kafesi olarak isimlendirilir. Fore kazık donatısı projeye esas olarak fore kazık imalatı gerçekleştirilecek sahada imal edilir. Fore kazık donatı kafesinde kullanılan demirin çapı ve niteliği, kullanılacak demir adeti boyu ve bağlama sıklığı donatı projesiyle ortaya çıkar ve sahada imalatı gerçekleştirilir.

Ayrıca Bakınız : Fore Kazık Demir Donatı Hesabı


Fore Kazık Öncesinde Neler Gereklidir?

Fore kazık işi, yüksek mühendislik disiplini ve beceri gerektiren, uygun makine teçhizat ve nitelikli personel ile ortaya çıkarılan bir zemin mühendisliği ve geoteknik uygulamadır.

Fore kazık yapım aşamaları

– Fore Kazık yapılacak alanın hazırlanması
– Fore kazık makinesiyle proje boyuna uygun şekilde fore kazık kuyusunun açılması
– Daha önce hazırlanan demir donatı kafesinin fore kazık kuyusuna indirilmesi
– Tremie borusu yardımıyla demirli kuyunun içine beton dökülmesi

Fore kazık uygulaması öncesinde ayrıntılı zemin etüdü ve sondaj loglarıyla zemin ve kaya ortamlarının tespit edilmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda fore kazık projesi hazırlanması gerekmektedir. Bu rapor ve proje doğrultusunda fore kazık uygulamasının yöntemine karar verilerek uygulamaya başlanır.

Karar verilen uygulama yöntemine göre sahada kullanım amaçlı su ve elektrik bulundurulmalı, imalat öncesinde donatı kafesi için gerekli demir temin edilmiş olmalı ve uygulamayı gerçekleştirecek fore kazık makinesinin boyut ve ağırlığına göre çalışılacak alan ve platform oluşturulmalıdır.

Fore kazık firmaları, fore kazık uygulaması öncesi yapılması gerekenler konusunda proje başlamadan önce saha ziyaretleri ile şantiye genel durumunu değerlendirmelidir.


Fore Kazık Fiyatları Nelerdir ve Nasıl Fiyatlandırılır

Fore kazık uygulaması, uygulama yapılacak zemin koşullarına göre farklı yöntemlerde gerçekleştirilebilir. Derin kazı uygulamalarında, zeminde yüksek oranda su bulunması durumunda (su muhtevası yüksek zeminlerde) ve kohezyonsuz (kendini tutamayan) zeminlerde imalat sırasında geçici muhafaza boruları kullanılmaktadır.

Bu durum maliyet artışına sebep olmaktadır. Masif veya yüksek sertlikte kaya birimlerde ise kullanılan delgi ekipmanı farklılık göstermekte ve maliyet artışına sebep olmaktadır. Kısacası fiyatlandırmada ana etken zemin ve kaya koşullarıdır.


İSTANBUL İLİNDE FORE KAZIK UYGULAMALARI

İstanbul ilinin sahil kesimleri başta olmak üzere çoğu bölgesinin zemin profili çok katlı yapıların inşası için yeterli taşıma gücüne sahip değildir. Bu durum yapı yüklerini sağlam tabakalara aktarmaya yarayan temel altı fore kazık uygulamalarının İstanbul ilinde hat safhada uygulanmasına neden olmuştur.

Bunun yanı sıra kohezyonsuz zemin profili sergileyen birçok bölgede kazık destek ve istinat yapısı ana elemanı olarak iksa kazıkları imal edilmektedir. Özellikle İstanbul merkezli birçok firma fore kazık uygulaması yapmaktadır.

Maalesef çok küçük bir kesim bu önemli uygulamaya mühendislik bakış açısını, güvenilirlik ilkesini ve iş ahlakını dahil etmektedir.

Finansal kaynakların ileriye yönelik borçlandırma taktiğiyle makine alımları kolaylaşmış, mühendislikle uzaktan yakından alakası olmayan birçok şahıs bu durumdan faydalanarak zemin sektörünü adeta bir ticarethane haline getirmiştir.

Apaçık ortada ki bu önemli mühendislik uygulaması mutlaka geoteknik, jeoloji ve inşaat mühendislerinin ortak çalışması ile planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Kaynaklar;

Fore Kazık Firma Önerileri :

Fore kazık firmaları / şirketleri :

İstanbul merkezli Metafor Zemin İnşaat zemin mühendisliği ve geoteknik alanında projelendirme, uygulama ve danışmanlık hizmetleriyle ülke genelinde hizmet vermektedir.

Metafor Zemin - Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması
Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması

İletişim :

Metafor Zemin Logo

Metafor Zemin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel. : 0850 969 74 73
Mail : info@metaforzemin.com
Web : www.metaforzemin.com


Ayrıca Bakınız : Zemin Mühendisliği ve Geoteknik Uygulamaları


Ayrıca Bakınız : Geoteknik Proje ve Zemin Etüdü Nedir?


Ayrıca Bakınız : Zemin İyileştirme Yöntemleri : Jet Grout


Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir