Fakir Baykurt Kimdir?

Fakir Baykurt Kimdir Hayatı Eserleri Sözleri

1929 senesinde, Burdur’da dünyaya gözlerini açmıştır. Fakir Baykurt’un asıl ismi ise Tahir’dir. Bu isim savaş senelerinde asker olan ve şehit düşen amcasının ismidir. Ailesi bu ismi Fakir Baykurt’a layık görmüştür.

Tahir eğitimine 1936 senelerinde Akçaköyde başlar. Burada ilkokula giden Tahir iki sene sonra babası vefat eder. Tahir buna çok üzülür. Babasını çok severdi Tahir. Onun ölümü ile kendisini bir müddet boşlukta hisseder. Babasının ölümü sonrasında dayısı olan Osman Erdoğuş Tahiri yanına alır. Tahir Aydında yaşayan dayısının yanında dokuma işinde çalışmaya başlar. Artık okula da gitmiyordur. Bir süre böyle giderken dayısı 2 dünya savaşı patlak verdiği sıralarda askere çağırılır.

Ortada kalan Tahir Burdura geri döner. Burdura geri döndükten sonra eğitimine kaldığı yerden devam etme gibi bir talih doğar. Eğitimine devam etme gibi bir şans bulan Tahir buna çok sevinir. Ancak Burdura geri döndüğü vakitlerde sıtma hastalığına tutulur. Zor günler geçiren Tahir hastalıkla çetin mücadeleler verir. Bu hastalık esnasında ise şiir yazmaya başlamıştır. Tahir ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine Isparta Gönen Köy Enstitüsün’de devam eder.

Eğitiminin bu yıllarında şiire daha çok merak salmaya başlar. Bu senelerde şiirle ilgilenen Tahir kendini tamamiyle kitap okumaya odaklar. En çokta Türkçeye çevrilmiş klasikler üzerinde çok durur. Bu senelerdeki merakı ve alakası onu tanınma yolunda ilerletmeye başlar. Köy Enstitüsü vaktinde yazmış olduğu Fesleğen Kolum o vakitlerde Eskişehir şehrinde yayın yapan “Türke Doğru” isimli mecmuada yayımlanmıştır.

Edebiyatla çok ilgilendiği için Köy Enstitüsünde kütüphane başkanı seçilir. Böylelikle emeline erişir ve daha çok kitap okuma fırsatını yakalamış olur. 1947 yıllarında Köy Enstitüsü ve Kaynak mecmuası isimli mecmuada şiirleri yayımlanmaya başlar. Bu yıllarda şiirlerinde genelde Fakir Baykurt ismini kullanmaya başlar. Kendisini tüm herkese böyle tanıtmaya başlamıştır dahi. Öncelikle şiirlerinde kendisinden böyle söz ederken daha sonra yazdığı tüm yazılarda kendisini Fakir Baykurt olarak göstermeye başlar. Bu yıllarda yazılarının yayımlanmaya başlaması ve alaka görmesi ile beraber artık kendisine daha çok görevler verilmeye başlanmıştı. Ancak Köy Enstitülerine baskıcı yöneticiler gelmeye başlamıştır. Bu onlar için hiçte pozitif bir şey değildi tabi.

Daha önceki talebeler diğer yöneticilerin kaidelerine alışmışken böylesine bir baskı karşısında huzursuzluklarını her fırsatta ifade etmeye başlamıştı. Bu mesele yaşayan talebeler arasında Tahir de bulunmaktaydı. Bir hayli yönetici ile tartışan ve bir çok sefer karşı karşıya kalan Tahir çok sefer kovuşturmaya maruz kalmıştı. Bu baskılara ve kavuşturmalara karşın okulunu başarılı bir şekilde bitirir ve nihayetinde Yeşilova Kavacık Köyüne öğretmen olarak gider. Öğretmen olduktan sonra 1951 senelerinde Muzaffer hanım ile izdivaç eder.

Evliliğinden sonra kendisinin hastalıklarla başı dertten kurtulmaz ve körbağırsağı patlar. Bunun için tam iki sefer operasyon masasına oturur. Daha sonraki senelerde atama olur ve Dereköyde öğretmen olarak devam eder. Köy Enstitüsü senelerinde olduğu gibi üzerinde her vakit baskıyı hisseder. Ara ara savcılık kararı ile evine baskınlar tertip edir. Çok sefer koğuşturma geçer başından.

Üniversite ve Eğitim Hayatı

1953 yıllarında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümüne yazılır. Buraya yazıldıktan sonra Çaba Mecmuası altında bir hayli yazı yayımlamaya başlar. Ancak kimi yazıları sebebi ile başı derde girer ve bu yazıları yüzünden yargılanır.

Daha sonra bu girdiği bölümü de muvaffakiyet ile bitirdikten sonra Hafik kazasında bir ortaokula atanır. Bu atamadan kısa bir süre sonra kendisinin ilk kitabı olan Çilliyi yayımlar. 1957 yıllarında askere alınır ve burada Ankara Piyade Yedek Subay Ortaokulun’da öğretmen olarak hayatına devam eder. Öğretmen olarak hayatına devam ederken Işık isminde bir kız çocuğu dünyaya gelir. 1958 yıllarında yazmış olduğu ilk romanı olan Yılanların öcü Yunus Nadi Roman Ödüllerinde birinciliği kazanır. Ancak bu yazdığı roman ile yeniden bir kovuşturma yaşar.

Daha sonra Cumhuriyet Gazetesin’de yazılar yazmaya başlar. Askerliği bittikten sonra Savsat ortaokuluna atanır. Bu atamadan kısa bir süre sonra ikinci kızı olan Sönmez dünyaya gözlerini açar. Yazıp ödül alan Yılanların Öcü isimli roman Remzi Kitapevi tarafından basılmaya başlar. Daha sonra Efendilik Savaşı isimli kitabını yayımlar. Cumhuriyet gazeteside yayımladığı yazılar yüzünden öğretmenlik görevinden alınır Ulusal Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümünde görev yapmaya başlar. Yazdığı bu romanlar neticeninde altı ay açığa alınır. Ancak 1960 yılında Ankara İlköğretim müfettişliğine atanır ve bu atamadan kısa bir süre sonra Keder Tepesi isimli romanını yayımlar.

Yazmış olduğu Yılanların Öcü isimli romanı daha sonraki yıllarda tiyatro ve filme uyarlanıp yayımlanmaya başlar. Tiyatronun oynanması yasaklanır, ancak film uzun müzakereler neticeninde yayınlanır ama izlenim müddeti süresince bir çok olay olur. Bu olaylar esnasında Tahir Onuncu Köy, Karın Ağrısı gibi kitaplarını yayımlamıştır dahi. Aradan geçen bir sene sonra yazarın bir erkek çocuğu dünyaya gözlerini açar ismi Tonguç’tur.

Daha sonra Tahir Amerikaya gittikçe göze kulağa hitap eden ders araçları ve yetişkinler için yazma öğrenimi eğitimini alır. Daha sonra 1963 senelerinde Türkiye’ye geri döner ve müfettişlik işine devam eder. Bu senelerde yazmış olduğu Onuncu Köy isimli romanı Bulgarca diline çevrilir. Daha sonra yazmış olduğu Yılanların Öcü isimli kitabı Almanya’da ve Rusya’da çevrilip okunmaya başlanmıştır. Daha sonra 1965 senelerinde TÖS kuruluşuna katıp buranın genel başkanı olur. Başından bir türlü olaylar eksik olmayan Tahir müfettişlikten uzaklaştırılır ve ulusal folklor enstitüsüne uzman olarak atanır. Buraya atandıktan hemen sonra kaplumbağalar ve Amerikan sargısı isimli romanlarını yayımlar.

1967 seneninde yazmış oldu^ğu “Onuncu köy” isimli romanı Rusçaya çevrilir. Yazmış olduğu yazılar hasebiyle iş hayatında birçok sefer başı belaya giren Tahirin yine başı belaya girmiştir ve uzman olarak görev yaptığı işinden Gaziantep şehirinin Fevzipaşa bucağına sürülür. Tös bünyesinde Devrimci Eğitim Şurası verir ve bunun üzerine yine açığa alınır. Bir süre açıkta kalan Tahir daha sonra Danıştay kararı ile görevine tekrar döner. Burada fazla durmayan Tahir ODTÜ halkla ilişkiler ve yayın müdürlüğü görevine atanır. Burada Anadolu Garajı ve Tırpan isimli kitaplarını yayımlar.

Tırpan ve Huduttaki ölü isimli yapıtları ile TRT Ödüllerini kazanır. 1971 yıllarında ülkede olan sıkı idare ile Tahir birçok sefer gözaltına alınır. Ancak aynı yıl içerisinde yazığı tırpan isimli yapıtı ile türk dil müesseseninden ödül kazanır.

Ödüller almasına rağmen Ankara merkez cezaevinde tutuklu kalır. 1973 senelerinde Can Parası ve Köygöçüren isimli kitaplarını yazar. Bu senelerde Tahir yurtdışına da çıkamıyordu zira yasak gelmişti. Cezaevinde yazdığı İçerdeki Erkek çocuk isimli kitabı basılır. Bu sıralarda boş durmaz ve Keklik isimli romanı yazar.

Sait Faik Ödülü

Yazdığı can parası kitabı Sait Faik Ödülünü kazanır. Daha sonraki senelerde salıverilme eder ve hemen hemen peşinden Huduttaki Ölü ve Keklik kitap olarak basılmaya başlar. Artık aradan geçen yıllar sonrasında baya yaşlanan Tahir SSk tarafından emekli olmuştur. Baykurt Madaralı Roman Ödülü kuruluşunda bulunmuştur. 1977 senelerinde Yayla romanı basılır. Bu senelerde geziler tertip eden Tahir Almanya Fransa gibi ülkelere gittikçe buradaki muhacir işçilerle bir araya gelir. 1978 senelerinde yazmış oluğu sakarca isimli kitabı tiyatroya uyarlanır ve İstanbul şehir tiyatrolarında oynanmaya başlar.

Daha sonra Kara Ahmet Destanı ile Orhan Kemal Ödülünü kazanır. Bu ödülden hemen sonra kültür bakanlığında danışmanlık görevi yapmaya başlar. Bu yıllarda yazdıklar yazılarla ve romanlarıyla bir çok ödüle layık görülmüştür.

Aldığı ödüllerden bir kaçı şunlardır; Avni Dilligil En Başarılı Yazar Ödülü, En başarılı oyuncu, İsmet Küntay Ödülü ve Ulvi Uraz Ödülü gibi ödüller kazanır. 1984 yıllarında Berlin senatosu Çocuk Yazını Ödülünü kazanır. 1987 yıllarında Keklik romanı 20 öyküsü ile birlikte Rusçaya çevrilir ve basılır. 1988 yıllarında İçerideki Erkek çocuğu oyuna uyarlayarak tekrar yazar. Birçok başarı ve ödül alan Tahir artık yaşlanmış ve birçok hastalıkla mücadele etmiştir. En sonunda 1999 yılında Almanyada pankreas kanserine yenik düşerek hayata gözlerini yumar.

Fakir Baykurt 11 Ekim 1999’da Pazartesi günü pankreas kanserine yenik düşerek Almanya’nın Essen kentinde Essen Üniversitesi Kliniği’nde yaşama veda eder. Cenazesi, 1977’den beri yaşadığı Duisburg’da düzenlenen bir törenden sonra İstanbul’a getirilerek Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fakir Baykurt Kimdir Hayatı Eserleri Sözleri
Fakir Baykurt Kimdir Hayatı Eserleri Sözleri

Fakir Baykurt Romanları


Yılanların Öcü (1954) 
Irazcanın Dirliği (1961) 
Onuncu Köy (1961) 
Amerikan Sargısı (1967) 
Tırpan (1970) 
Köygöçüren (1973) 
Keklik (1975) 
Kara Ahmet Destanı (1977) 
Yayla (1977) 
Yüksek Fırınlar (1983) 
Koca Ren (1986) 
Yarım Ekmek (1997) 
Kaplumbağalar (1980)

Fakir Baykurt Öyküleri


Çilli (1955) 
Efendilik Savaşı (1959) 
Karın Ağrısı (1961) 
Cüce Muhammet (1964) 
Anadolu Garajı (1970) 
On Binlerce Kağnı (1971) 
Can Parası (1973) 
İçerdeki Oğul (1974) 
Sınırdaki Ölü (1975) 
Gece Vardiyası (1982) 
Barış Çöreği (1982) 
Duirsbug Treni (1986) 
Bizim İnce Kızlar (1992) 
Dikenli Tel (1998)

Toplum ve Eğitim Yazıları
Efkar Tepesi (1960) 
Şamaroğlanları (1976) 
Kerem ile Aslı (1974) 
Kale Kale (1978) 
Kamlumbağalar (1980)

Çocuk Kitapları
Topal Arkadaş 
Yandım Ali 
Sakarca 
Sarı Köpek 
Dünya Güzeli (1985) 
Saka Kuşları (1985)

Şiir
Bir Uzun Yol 
Dostluğa Akan Şiirler

Aldığı Ödüller
1958 Yunus Nadi Roman Ödülü (Yılanların Öcü) 
1970 TRT Sanat Ödülleri (Tırpan) 
1970 TRT Sanat Ödülleri (Sınırdaki Ölü) 
1971 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü (Tırpan) 
1974 Sait Faik Hikâye Armağanı (Can Parası) 
1978 Orhan Kemal Roman Armağanı (Kara Ahmet Destanı) 
1979 Tiyatro 79 Dergisi tarafından Yılın Oyunu Ödülü (Sakarca) 
1980 Avni Dilligil Tiyatro Ödülü (Tırpan) 
1984 Berlin Senatosu Çocuk Yazını Ödülü (Barış Çöreği) 
1985 Alman Endüstri Birliği (BDI) Yazın Ödülü (Gece Vardiyası) 
1998 Sedat Simavi Roman Ödülü (Yarım Ekmek) 
1998 Yaşam Radyo Ustalara Saygı Onur Ödülü 
1999 Pir Sultan Abdal Derneği Ödülü

Ayrıca Bakınız : Olivia Colman Kimdir? Hayatı, Biyografisi ve Oscar Hikayesi


Ayrıca Bakınız : Amy Johnston Kimdir?


Ayrıca Bakınız : Aydın Boysan Kimdir?


Ayrıca Bakınız : İsrael Broussard Kimdir?


Ayrıca Bakınız : Karim Raydan Kimdir?


Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir