Yönetici Nedir? Çeşitleri, Sınırları ve Tanımları

Yönetici Nedir Anlamı Tanımı Özellikleri Nasıl Olunur

Yönetici Tanımı : Yönetici, hem faaliyetleri hem de belirli bir kuruluştaki insanları denetleyen bir bireydir. Diğer bir deyişle, yapılacak işleri denetlemekten sorumlu kişidir.

Yönetici Nedir?

Bir yönetici kavramı veya figürü çoğunlukla iş ortamlarıyla ilgilidir. Bununla birlikte, yönetim fonksiyonu, temel konsept uygulanarak farklı alanlara genişletilebilir. Yönetici işleri halletme sorumluluğuna sahip biri. 

Normalde hem insanları hem de kaynakları yönetir (diğerlerinin yanı sıra fiziksel kaynaklar veya ekonomik kaynaklar). Temsil ettiği tüm faaliyetleri etkin bir şekilde yapabilmek için tüm kaynakları kullanarak planlamak, düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek zorundadır. Yöneticiler normal olarak kaynakları ihtiyaç duyma ve elden çıkarma konusunda yeterli yetkiye sahiptir.

Çalışanları işe alabilir ya da kovabilir, malzeme ve ekipman isteyebilir ve görevlerin niteliğine bağlı olarak ekipler düzenleyebilirler. Şirketler normalde profesyonel geçmişe sahip yöneticileri işe alır ve tecrübelerini alır veya mevcut çalışanlarını yönetici olmaları için eğitir. Genel olarak konuşursak, örgütsel bir yapıdaki yöneticiler sorumluluklarının niteliğine bağlı olarak operasyonel, taktik ve stratejik olarak sınıflandırılabilir.

Operasyonel yöneticiler, üretim hattı sorumlusu gibi günlük faaliyetlerden sorumludur; Diğer yandan, taktiksel yöneticiler bir pazarlama müdürü veya bir fabrika müdürü gibi tüm bölümlerle ilgilenir; ve son olarak, stratejik yöneticiler organizasyonun beklenen sonuçları elde etmek için rehberlik etme sorumluluğuna sahip, mesela bir İcra Kurulu Başkanıdır.

İşte bir örnek.

Örnek

Meta Saat Ltd. Şti., kullanılmış veya eski saatleri satan ve tamir eden bir şirkettir. Şirket, Cem Bey tarafından kuruldu ve oğlu Deniz günlük işlemleri yürütürken, Cem Bey, mağazaya gelen saatleri onarır. Şirketin Cem Bey tarafından denetlenen 4 çalışanı var ve aylık 20.000 dolarlık bir gider bütçesi var. Bu durumda yönetici kim olabilir?

Daha önce bir yöneticiyi hem faaliyetleri hem de belirli bir kuruluştaki kişileri denetleyen biri olarak tanımlamıştık. Bu durumda, günlük işlemleri yürüttüğü, personel ile ilgilendiği ve aynı zamanda mağazanın bütçesini yönettiği için bu konsepte uyan Cem Bey olacak.


Portföy Yöneticisi nedir?

Portföy Yönetcisi Tanım:  Bir portföy yöneticisi, yatırım fonlarının ve diğer yatırım araçlarının yönetiminden sorumlu olan ve uygun yatırım stratejilerinin uygulanması yoluyla bir portföyün büyümesini arttırmayı amaçlayan bir finansal uzmandır.

Portföy Yöneticisi Anlamı

Portföy yöneticisinin tanımı nedir?  Genellikle, bir portföy yöneticisi, her biri için uygun bir yatırım stratejisi uygulayarak, geniş kapsamlı endüstri bilgisi ve kapalı uçlu fonlara, borsada işlem gören fonlara (ETF’ler) veya yatırım fonlarına yatırım yapma becerisine sahip deneyimli bir fon yöneticisi veya komisyoncudur.

Ayrıca, bir portföy yöneticisi günlük olarak alım satım yoluyla veya portföy içindeki menkul kıymetlerin performansını izleyen pasif endekslere yatırım yaparak aktif olarak bir portföy yönetiyor olabilir. Genel olarak, varlıkların tarihsel performansını sürekli olarak göz önünde bulunduran portföy yöneticileri,  piyasayı daha iyi performans gösterme ihtimaline sahip kişilerdir.

Portföy Yöneticisi Kısaca Nedir?

Portföy Yöneticisi Kısaca :  Yatırım portföyü yöneticisi, yatırımlarınızı aktif olarak izleyen ve getirinizi en üst düzeye çıkarmak amacıyla portföyünüzde ayarlamalar yapan bir yatırımcı veya analist anlamına gelir.


Yönetici Ortak nedir?

Yönetici Ortak Nedir : Yönetici ortak, aynı anda bir şirketin sahibi ve yöneticisi olan kişidir. Mal sahibi ve yönetici çift rolünü yerine getiren bir hissedar anlamına gelir.

Yönetici Ortak Nedir?

Bu terim, şirketin günlük çalışmasında yer almayan diğer ortak türlerinden farklı olmayı amaçlamaktadır. Firmaya bağlı olarak, diğer ortaklar küçük ortaklar, pasif ortaklar, kapitalist ortaklar vb. Olarak adlandırılabilir.

Yönetim Kurulu veya çoğunluk ortağı genellikle genel müdür veya üst yönetici olarak, yönetsel rolü gerçekleştirmek üzere ortaklarından birine teklif edebilir. Bu iş ortağı iş için uygun niteliklere sahip olmalıdır, ancak mesleki yeteneklerinin yanı sıra, şirket onun işi olduğu için olağanüstü performans gösterme konusunda daha yüksek teşviklere sahiptir. İş ortağı rolü nedeniyle bu yöneticinin daha geniş bir sorumluluk yelpazesi vardır.

Sahip olduğu vizyonu sayesinde tüm konuları ve kararları analiz ederken stratejik bir yaklaşıma sahip olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, diğer ortakların görüşlerini yönetim seviyesiyle verimli bir şekilde birleştirmeli ve yönetişim yapısının uygun şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Yönetici ortak, aynı zamanda şirketin yabancılara en uygun sesi olmalıdır. Çifte rolü sayesinde.


Yönetici Gücü Nedir?

Yönetici Gücü Nedir :  Yürütme gücü, bir kuruluşu yürütme ve yönetme yetkisidir. Yürütme terimi, iş ortamlarında, belirli bir şirketin komuta etmesi için bir kişiye veya gruba verilen gücü tanımlamak için kullanılır.

Yönetici Gücü Ne Demektir?

Bu ifade temel olarak bir hükümetin yürütme organını yargı organı gibi diğer şubelerden ayırmak için kullanılır. İşletmelerde bu, bir kurum içindeki en yüksek hiyerarşik konumlandırma yetkisi ve gücüdür. Yürütme yetkisi, Genel Müdür veya Genel Müdür olan üst düzey yöneticide veya üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekipte yoğunlaşabilir.

Yürütme yetkisine sahip olan kişi kuruluşun performansından sorumludur. Bu sorumluluk, hedef belirleme ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra şirketin stratejisini kabul eden konularda karar vermeyi de içerir. Yürütme yetkisi, mal sahibi veya hissedarlar tarafından tutulabilir ve ayrıca bazı durumlarda, hissedarlar, nitelikleri ve işi yapma istekliliği nedeniyle bir yabancıya yürütme yetkisi verir.

Öte yandan, orta ve düşük düzeydeki yöneticiler ve denetçiler aynı zamanda üst düzey yöneticilerden daha az derecede belli bir yürütme yetkisine sahipler, ancak bir bakıma küçük meseleler konusunda karar vermeye yetecek yetkiye sahiplerdi; Etkileri, ya iki yönlü yönetici kapasiteleridir.


Ayrıca Bakınız : Yönetimde Motivasyon Nedir? – Tanım, Süreç ve Tipler


Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir