Fizibilite Raporu Nedir?

Fizibilite Nedir Ne Anlama Gelir

Fizibilite ve Fizibilite Raporu Nedir :  Fizibilite çalışması, bir projenin mümkün olup olmadığını belirten bilgi unsurlarını bir araya getiren herhangi bir projenin ilk tasarım aşamasıdır.

Fizibilite çalışması birçok alanda gerçekleştirilebilir. Yeni bir iş kurmadan önce, yeni yatırım kararlarından önce kısacası yeni olarak nitelendirilen her projeden önce fizibilite çalışması yapılabilir.

Fizibilite Çalışması Ne Demektir?

Fizibilite çalışmasının tanımı nedir?  Bir fizibilite çalışması, bir proje için gereken ve bunu sağlayabilecek uzmanlık düzeyinin bir tahminini, diğer temel kaynakların nicel ve nitel değerlendirmelerini, kritik noktaların tanımlanmasını, genel bir zaman çizelgesini ve genel bir maliyet tahminini içerir.

Türk Dil Kurumu (TDK)’ya göre fizibilite “yapılabilirlik” olarak tanımlanmıştır.

Bir projenin uygulanabilir olup olmadığı, yani ömrü boyunca eşit veya daha yüksek bir getiri oranı üretip getiremeyeceği, mevcut yatırımın yanı sıra kendi başına yatırımın ayrıntılı bir şekilde incelenmesini gerektirir. Ön tasarım, tasavvur edilen fikrin basit bir tasviri olup, çalışmada dikkate alınacak ana faktörlerin bir göstergesidir.

Bir örneğe bakalım.

Fizibilite Raporu Örneği

Tanju Bey, bir eğitim organizasyonunda proje yöneticisidir ve fizibilite çalışması hazırlaması istenir. Çalışma belgesinde, proje başlığı, takım adı, her takım üyesinin adı ve tarihini içeren bir kapak sayfası bulunmalıdır. İçindekiler aşağıdaki bölümleri, bölümleri ve alt bölümleri içermelidir:

 • Mevcut durumun açıklaması
 • Ana sorunlar
 • Alternatif öneriler
  1. Geliştirilecek sistemler (örneğin muhasebe) ve önceliklerin uygulanması
  2. Genel Sistem Mimarisi (örneğin dağıtılmış, müşteri-sunucu)
  3. Gerekli Aletler: Donanım, Yazılım, İşe Alma
  4. Servisler, Eğitim, Veri Girişi
  5. Ana Aşamalar ve Uygulama Takvimi
  6. Toplam Maliyet Bütçesi
  7. Maliyet fayda analizi
  8. Uyumluluk ve Mevcut Sistemlerle Çalışma
  9. Potansiyel Genişleme
  10. Bilgi sisteminin olası başarısızlığı için riskler
  11. Yeni sistemin beklenen performansı (tahminler)
 • Önerilen Çözümlerin Değerlendirilmesi
  1. Değerlendirmeye dayalı önerilen çözüm ve gerekçe
  2. Sonuçlar
  3. Soruşturmayı ve nihai öneriyi destekleyen raporlar (ör. Web siteleri, bildiriler, kitaplar, yazılım kılavuzları)
  4. Değerlendirme kriterleri içeren bir tablo ve önerilen her bir çözümün her bir kriteri nasıl karşıladığını belirtin

Kısaca Fizibilite Anlamı

Fizibilite Raporu Nedir :  Fizibilite raporu veya etüdü, pratik olup olmadığını belirlemek için bir projenin analizi anlamına gelir.


Meta Bilgi Araştırma Grubu tarafından hazırlanan ve Fizibilite Tanımını ve Çalışmalarını konu alan bu içerik kaynak gösterilmek şartı ile herhangi bir yayında kullanılabilir.


Ayrıca Bakınız : Kurumsal Bürokrasi Nedir?

Ayrıca Bakınız : Mümessil Ne Demek? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?

Ayrıca Bakınız : Kapasite Kullanım Oranı Nedir?

Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir