Popüler Kültür Nedir? Anlamı ve Günlük Hayatımızdaki Yeri

Popüler Kültür Anlamı Nedir ve Ne Demek

Günümüzde günlük hayatta ve sosyal çevrelerde sıklıkla kullanılan kelime gruplarından birisi de popüler kültürdür. Popüler kültür tanımı ve anlamı konusunda birçok kaynak farklı fakat birbirine benzeyen açıklamalar yapmaktadır.

Popüler Kültür veyahut Pop Kültürü, bilhassa 20. asırda tesirini gösteren ve toplumsal çağdaşlaşmanın yan tesirleri arasında sayılabilecek bir kavramdır.

Popüler kültür, daha önceleri halk kültürü olarak literatürde tartışılsa da, aslında toplumsal kültürün ve günlük hayattaki değişken alışkanlıkların biçimsel manada farklılaşması ve yaygınlaşması olarak anlatılabilir.

Türk Dil Kurumu (TDK), popüler kültür kavramını, “belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü” olarak tanımlamaktadır.

Türk Dil Kurumu (TDK) tanımından da anlaşılabileceği üzere, popüler kültürün genel anlamı, dönemlik tanınmış olan davranış biçimleri, müzikal yapıtlar, kitaplar, kıyafetler gibi unsurların o dönem içinde yaygınlaşması ve tüketilmesi hali vaziyetidir.

Popüler kültür nedir Günlük hayatımıza etkileri nelerdir?
Popüler kültür nedir? Anlamı ve Günlük hayatımıza etkileri nelerdir?

Başka bir deyişle popüler kültür yaklaşımı, üretkenliğin sınırlandırıldığı, kalıcı olamayacak ancak yaşandığı döneme tesir edebilecek unsurların bütünüdür. Zati, sırf bu özelliği nedeni ile de, bir çok entelektüel ve şuurlu etrafta, popüler kültür alışkanlıkları ağır şekilde tenkit edilmektedir.

Sosyal hayattaki popüler kültür faktörleri, kitleleri peşinde koşturacak ve herkesi birbirine benzetebilecek kadar kuvvetli vaziyettedir. Dönemin popüler kıyafeti ne ise, hemen hemen tüm gençler benzer şekilde giyinebilmektedir.


Popüler Kültürü Etkileyen Faktörler

popüler kültür nedir
Popüler Kültür Nedir? Yaşantımıza Popüler Kültür Dayatmaları

Yeniden dönemin popüler şarkılarından neler varsa, insanların çoğu o müziği dinleyecek ya da bulunduğu ortamlarda dinlemek zorunda kalacaktır.

Aynı şekilde, sinema ya da televizyon yapımları, dönemin popüler konularını ele alarak yapılmışsa, muhtemelen 20 sene sonra kimse o yapımları anımsamayacaktır. Zira popüler kültür, tüketim toplumlarınca hızlı şekilde sindirilir ve bitirilir.

Aslında popüler kültür faktörleri, yaratıcılığı yavaşlatmakta, yaratıcı olanlara da aykırı damgasını vurulmasını kolaylaştırmaktadır. Mesela bir genç, döneminin popüler kültür öğelerini inkar etmiş, onlara göre yaşamamış, daha ters düşünmüş ve topluma göre oranla daha aykırı yaşamış ise, toplumun o genç üzerindeki bakışı değişik olmaktadır.

Oysa ki o genç birey, toplumun baskısına baş kaldırmış, kendi isteklerine göre giyinmiş, keyfince davranmış, yemiş, içmiş ve kendi hayatını yaşamıştır. Popüler kültürden farklı olarak düşünebildiğini ve hareket edebildiğini anlayarak kendisini daha özgür hissetmiştir.

popüler kültür ve pop müzik ilişkisi nedir
popüler kültür ve pop müzik ilişkisi nedir

Toplumsal hayattaki pek çok kaide, dönemlerin sosyal düşüncelerini baz alarak hazırlanmakta ya da tertip etmektedir. Farklılıklar genel olarak popüler olan kavramların içinde bulunmasa da, bazı vakit da farklı olanlar popüler olmuş ve bu yüzden de farklılıklarını zaman içinde yitirmişlerdir.

Her ne kadar fikirsel manada tenkit edilse de, kitleleri peşinde koşturan popüler kültür faktörleri bu manada başarılı sayılabilirler. Zira binlerce, hem de milyonlarca ferdi takipçi haline getirebilmek, Paris’te giyilen bir eteği Bükreş’te giydirebilmek ya da Varşova’da dinlenilen bir müziği Ankara’da bir gece kulübünde dinletebilmek, büyük bir gayret ve etki gücü gerektirmektedir.


Kültür nedir?

Bir ülkenin kültürünü nasıl tarif edersiniz? Giyinme şeklimiz hakkında konuşur musunuz? Buradaki yiyecekler? İngilizce dili? Amerikan bayrağını selamlama şeklimiz? Bireysel değerlerimiz ve rekabete vurgu yapmamızdan ne haber?

Kültür , dil, normlar, değerler, inançlar ve daha fazlasıyla birlikte insanların yaşam tarzını oluşturan şey olarak tanımlanabilir. İnsanların nasıl düşündüğünü, nasıl davrandıklarını ve sahip olduklarını etkileyen unsurların bir birleşimidir. Amerikan kültürü, örneğin, az önce bahsedilen her şeyi içerir. Aynı zamanda tarihimizi, mimarimizi, kabul edilen davranışlarımızı ve daha fazlasını içerir.

Kültür, insan olmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Kimse tamamen onsuz değil; Aslında, bir birey birçok kültürün ve alt kültürün bir parçası olabilir . Örneğin, ABD’de yaşayan biri, Güney’in farklı kültürüne, dini bir topluluğa, bir miras grubuna ve daha fazlasına ek olarak ulusal kültürün bir parçası olabilir.

Malzeme Vs. Maddi Olmayan Kültür

Kültürün birçok, çok unsuru ve yönü vardır. Bununla birlikte, her biri maddi veya maddi olmayan kültür olarak sınıflandırılabilir. Maddi kültür , insanların oluşturduğu ve anlam verdiği tüm fiziksel şeyleri içerir. Kıyafet, yemek, alet ve mimarlık çoğu insanın düşüneceği maddi kültür örnekleridir. Doğal nesneler ve materyaller (kaya, toprak, ağaçlar vb.) Maddi kültürün bir parçası olarak kabul edilmez. Ancak, insanların doğal nesneleri nasıl gördükleri ve nasıl kullandıkları.

Kaynaklar ve Bibliyografya:

  • Vikipedia – Popüler Kültür Nedir? http://tr.wikipedia.org/wiki/Pop%C3%BCler_k%C3%BClt%C3%BCr

Metabilgi tarafından Genel Kültür Kategorisinde yayınlanan “Popüler Kültür Nedir? Ne Anlama Gelir?” başlıklı bu özgün yazı birtakım alıntılar içermektedir.


Ayrıca Bakınız : Google Adını Nereden Alıyor?


Ayrıca Bakınız : Mümessil Ne Demek? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?


Ayrıca Bakınız : Mac ve Pc Arasındaki Fark Nedir?


Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Latest posts by Meta Bilgi (see all)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir