Maddi Yardım ve Destek Yapan Kuruluşlar (Zenginler Ünlüler İş Adamları)

Maddi Yardım ve Destek Yapan Kuruluşlar (Zenginler Ünlüler İş Adamları)

Günümüz ekonomik şartları tüm vatandaşlarımızı derinden etkilemeye başladı. Enflasyon artışı ve zamlar maaşlı çalışanları, piyasaların dibe vurması ise ticaretle uğraşanları zor duruma sokmaya devam ediyor. 

Her geçen gün daha da zorlaşan yaşam şartları çoğu insanın artık geçinemeyecek düzeye gelmesine sebep oldu ve bu durum nakit arayışını tetikledi.

Parasal yardıma ihtiyacı olan yurttaşlarımıza nakit olanağı sağlayan kamu müessese ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, zengin iş adamları, hayırseverler, zenginler, Türk tanınmış kişiler ve futbolcular bulunmaktadır. Ekonomik sıkıntılardan dolayı kimi insanların dış etkenler tarafından yardıma ihtiyacı vardır.

Evsiz sokakta kalanlar, aç kalanlar, maddiyattan dolayı eğitimini bitiremeyen talebeler bu sıkıntıların giderilmesi için yardım müracaatlarında bulunabilirler. İhtiyacı olanlara yardım yapabilecek parasal vaziyeti yeterli zengin insanlar, yardım için kurulan dernekler, yardım emelli tertip eden konserlerden para kazanan sanatçılar, yalnızca bu işi hayır için yapan gönüllü insanlar bulunmaktadır.

Bu insanlar yardım bekleyen insanlara parasal olarak veya hane, yakacak, kıyafet, yiyecek, çocukların ve genç neslin eğitim giderleri gibi ihtiyaçlarını karşılarlar. Zengin, para vaziyeti yeterli insanlar talebelere geri ödemesiz burs verebilir, eğitimlerine yardımcı olmalarını sağlayabilir. Talebeler bulunduğu şehirdeki burs veren kurumları veya şahısları araştırabilir, yardım isteyebilirler.

Bu içerik maddi yardıma, parasal desteğe ihtiyaç duyanlar için hazırlanmış bir kılavuz rehber niteliğindedir.


En Çok Yardım Yapan Türk Tanınmış kişiler

maddi para yardimı yapan zenginler iş adamları kuruşlar ve vakıflar
Maddi para yardimı yapan zenginler iş adamları kuruşlar ve vakıflar

Parasal vaziyetiniz bazen sizi zorlayabilir. Hele ki bu ekonomik krizin olduğu vakitlerde kendinizi hepten zorda hissedebilirsiniz. Bunun için yardım yapan bir sürü şahıslar, büyük şehirlerde holdingler bulunmaktadır.

Talebeyseniz iş adamlarından okul dokümanınız ve vaziyetinizi belirten diğer dokümanlarla beraber yardım istemeniz olasıdır. İnternet aracılığıyla yardım veren kuruluşları, şahısları bulabilirsiniz. Veyahut muhtarlığa vaziyetinizi bildirebilirsiniz. Zira bir takım yardım yapmak isteyen şahıslar semtleri gezerek hane, yakıt, yemek, para vb. ihtiyacı olan insanların isimlerini toplayabiliyorlar.

Bir takım iş adamları veya zenginler hiçbir hak gözetmeden yalnızca bir hayır duası için yapıyorlar bunu. Vaziyetinizi belirttikten sonra sizi araştırırlar ve ihtiyaç duyulan koşullar sağlandıktan sonra yeterli para yardımı size yapılacaktır. Yardım yapan bir takım kişisel kuruluşları şöyle sıralayabiliriz;

 1. Sabancı Holding
 2. Borusan Holding 
 3. Dedeman Holding
 4. Yıldızlar Yatırım
 5. Kıraça Holding
 6. Zorlu Holding
 7. Enka İnşaat
 8. Gama Holding
 9. Abdi İbrahim

Bu gibi büyük şirketlerle internet sitesi üzerinden veya sitedeki iletişim bölümünden verilen numaraları arayarak iletişime geçip yardım talebinde bulunabilirsiniz. Burs desteği de sağlayan bu şirketler talebelere yönelikte yardımlarda bulunmaktadırlar.

Ülkede bir hayli ihtiyaç sahibine ve talebeye yardım ettikleri bilinmektedir. Bunlar ve bunlar gibi büyük şirketler üst düzey para yardımı yapmaktadırlar. Diğer bir yardım seçenekleri ise bunlar kadar yüksek şirketlerdeki zenginler olmasalar da İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde gönüllü para yardımı yapan insanlara erişerek yardım isteyebilirsiniz.

Yardım talebini geri çevirmeyen ve insanların ihtiyacını karşılamayı kabul eden insanlar zati muhtemelen kendileri de bu yollardan geçmiş varlığı da yokluğu da bilen hayır sever insanlardır.


İhtiyacı Olanlara Yardım Yapan Dernekler

Devlet müesseseleri bir hayli ihtiyaç sahibine parasal veya içsel destekler sunmaktadır. Barınma, yemek, okul giderleri gibi bir hayli konuda yardım isteyen insanlara elini uzatmaktadır. Şayet ihtiyaç sahibi iseniz vaziyetinizi alakalı kaymakamlığa, belediyeye çıkarak anlatabilirsiniz. Belediyeler ve kaymakamlıklar sizlerin vaziyetini araştırır ve yeterince ihtiyacınız olup olmadığı saptadıktan sonra istediğiniz yardımın yapılmasını sağlarlar. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bu işlerin yapılmasına lider bir kurumdur. Başbakanlığa bağlı olarak çalışırlar. Parası olmayan yoksul insanlara destek çıkan bir kuruluştur. Müracaatta bulunan insanları araştırılmaya başlanıyor. araştırıldıktan sonra yeterli bulunmaları vaziyetinde, devletin ihtiyaç sahipleri için ayrılmış olan fonundan onlara yardım yapılıyor. Yardım Alabileceğiniz birkaç kurumun sunduğu olanaklar ve numaraları şöyledir;

Herkesin olduğu gibi fakir çocuklarında eğitimini bitirmeye ihtiyaçları vardır. Maddi sıkıntılardan dolayı okula gidemeyen eğitimini, bitiremeyen birçok talebe bulunmaktadır.

Bunun için devlet yardım emelli olanaklar sağlamaktadır. Burs, giyim, kitap gibi ihtiyaçlarını karşılarlar. Eğitim alanında yardım alabilmek ve burs müracaatında bulunabilmek için şu numarayı arayarak Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlanabilirsiniz: 0 312 418 82 89

Devlet ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapıyor.

İletişim Adresi: Emniyet Semti Beş haneler Yerleşkesi C Blok Yenimahalle/ANKARA

Fakirlere Devlet Yardımları

Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığınca desteğe ihtiyacı olan ailelere gerekli koşulları taşımaları halinde bütçe imkanlarına göre para, barınma, yakacak, yiyecek yardımı yapılır. İhtiyaç sahibi aile müracaat kağıdını doldurur ve başvurusunu bitirir değerlendirme sürecini bekler. Şayet uygun görülürler ise yakacak, giyecek ve giyim ihtiyaçları için listeye ilave edirler.

Yiyecek yardımı başta dini bayramlar olmak üzere ihtiyaç vaktinde da verilebilir. Bu yardıma müracaat edebilmek için aile gelirinin asgari fiyatın 1/3’ünden daha az olması koşulu vardır.

Barınma yardımı için ise evinizin oturulamayacak kadar yıkık, dökük olması gerekmektedir. Devlet bunun için size ihtiyaç vaziyetine göre 15, 20, 25 bin TL’ye kadar nakit olanağı sağlar.  Yakacak yardımı için ise kömür yardımı yapılır. Her sene kışayının başında yapılan bu yardım 500 kilogram‘dan başlar.

Devlet muhtaç insanlara erzak yardımı yapıyor

Özürlü yurttaşlara ve doğum yapmış annelere çeşitli parasal olanaklar sağlanmaktadır.  Özürlü yurttaşlar için müracaatta bulunabilecek kişi 18 yaşını doldurmuş aile fertlerinden biri olmalıdır. İhtiyaç sahibi engellilere, kullanması mecburi olan bütün araç gereçleri bir de gelir asgari fiyatın üçte birinden daha az ise genel sıhhat sigortası primi devlet tarafından karşılanır.

Annelere Doğum Yardımı

Doğum yapan anneler şayet ihtiyaç sahibi ise ve çocuğunu dünyaya getirmek için yeterli olanaklara sahip değilse devlet tarafından yeterli olanaklar sağlanır.

İlk doğum için bir kereliğine 75 TL , düzenli kontroller yapılması vaziyetinde doğum olmadan önce 35 TL, doğum sonrası ise iki kere olmak koşuluyla 35 TL verilir. Bu yardımlar için müracaatı yeniden nüfus cüzdanıyla beraber gittikçe 18 yaşını doldurmuş aile fertlerinden biri yapabilir. Şahsa yapılan ödemeler 12 ayda bir gerçekleşir.

Olanaklardan yalnızca ihtiyaç sahibi 0-5 yaş arası çocuklar ve anneler yararlanabilir. Sizin de sıhhat alanında yardıma ihtiyacınız var ise Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı sıhhat yardımları bölümünden bilgi alabilir ve müracaatta bulunabilirsiniz.

Devlet doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere kontrol fiyatı ve doğum parası veriyor

65 yaşını doldurmuş yardıma muhtaç yaşlıların müracaat edebilecekleri bir yardım fonu oluşturulmuştur. 18 yaşını doldurmuş aile fertlerinden biri nüfus cüzdanı ile beraber gittikçe müracaat yapabilir. Müracaat yapıldıktan sonra vaziyet tespiti yapılarak yeterince bu olanak için uygun iseniz devlet size üç ayda bir para yatırır. Bunun için belirli şartlar vardır;

Engellilere gerekli malzemeleri tedarik ediyor

 1. Bayanların ayrıldıkları eşlerinden nafaka talebinde bulunmamış olmamalısınız.
 2. Uzun dönemli sigortalı çalışmış olmayan
 3. Devletin sunduğu diğer imkanlardan faydalanmıyor olmak (ayrı bir aylık geliri)
 4. Bu yasadan faydalanmak için ailenin tek bir kişiye düşen aylık gelirin, brüt asgari fiyatın 3’te birinden daha az olması gerekmektedir. (Kişinin kendisi ve eşi için geçerlidir)

65 yaşını aşmış yaşlı ve muhtaç yaşlılara gelir sağlanıyor

 • Bir de eşi vefat etmiş kadınlar için oluşturulmuş bir yardım fonu bulunmaktadır. Eşi can vermiş ve hiçbir sosyal haktan faydalanamayan fakir yardıma muhtaç kadınlar faydalanabilir. Bir aylık 275 TL olarak belirlenmiş bir para söz konusudur. Fakat iki ayda bir çekilen bir para olduğu için 550 TL olarak her iki ayda bir PTT’den çekilebilir. Başvuru için nüfus cüzdanı haricinde bir dokümana ihtiyaç yoktur.

Eşi vefat etmiş dul kadınlara maaş desteği

Ünlülerden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Önceden ünlülere erişmek her ne kadar zor olsa da son zamanlarda sosyal medya, radyo, televizyon gibi iletişim araçlarının aracılığıyla halktan ihtiyaç sahibi insanlar para yardımı yapan ünlülere kolayca erişebiliyorlar. Yardım yapmak isteyen ünlüler de böyle insanları araştırarak harbiden paraya, eve yada eğitim giderlerine suskun bir şekilde destek veriyorlar. Çoğu yaptığı yardımların saklı olmasını ister.

Lakin bazen istemsizce ortaya çıkabilir. Futbolcular, sanatçılar veya tanınmış iş adamlarının birçok insana yardım ettiği aşikardır. Sanatçılar bazı konserlerini böyle ihtiyaç sahibi insanlar için tertip edebiliyorlar.

Siz de ünlülerden yardım istemek istiyorsanız sosyal medya aracılığıyla onlara erişmeli, durumunuzu en açık ve net bir şekilde onlara aktarmalısınız. Ülkemizde en çok Esra Erol, Seda Sayan ve Müge Anlı’nın yardım yaptığı gözlemlenmiştir. Parasal yardım vaziyetine göre en fazla ihtiyaç yardımını yapan zengin iş adamlarından bazıları şunlar olduğu söyleniyor;

 • Tuncay Özilhan
 • Mehmet Ali Aydınlar
 • Hayrettin Çaycı 
 • Öner Hekim
 • Erden Timur
 • Erdem Çenesiz
 • Sedat Özgür 
 • Ahmet Kocabıyık 
 • Davut Doğan
 • İpek Ilıcak Kayaalp
 • Burak Kızılhan
 • Begüm Doğan Faralyalı 
 • Erol Bilecik 
 • Avni Çelik
 • Fikret Öztürk 
 • Ali Raif Dinçkök
 • Feyyaz Berker

Bu kişiler haricinde futbolcular, tanınmış kişiler, yardımsever ve iş adamları bir hayli talebeye burs, yakıt ve aylık nakit olanağı sağladığı söylenmektedir. 

Yardıma ihtiyacınız var ise böyle yardım yapan iş adamlarına, sanatçılara futbolculara, TwitterFacebook, İnstagram gibi sosyal medya siteleri üzerinden erişebilirsiniz. Talebeler yeni bir akım ile başlatılan instagram üzerinden varlıklı insanların verdiği burs çekilişlerine katılabilir eğitim giderlerini üstlenmelerini sağlayabilirsiniz. Müracaat yaparken en dikkat faktörüz şart olan konunun kendinizi en düzgün ve en gerçek inandırıcı şekilde ifade faktörüzdür.

Devletten veya parasal vaziyeti iyi olan insanlardan yardım alabileceğiniz müesseseleri ve şahısları aktarmaya çalıştık. Sizin de yardıma ihtiyacınız varsa müracaat için geç kalmayın!


Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Tanju Çapancıoğlu

Araştırmacı, gazeteci, ekonomist ve yazar Tanju Çapancıoğlu 20 yılı aşkın süredir birçok yazılı ve görsel yayın organında Türkiye Ekonomisi ve finans konularında değerli yorumlarını ilgililere aktarmaktadır.
Meta Bilgi içerik yazarı ve ekonomi editörü Tanju Çapancıoğlu, uzmanlık alanı olan ekonomi ve finans konularında yayınladığı yazı ve makalelerde, toplum yararına toplumu bilgilendirmek için çalışır. Yazılarında hiçbir yatırım tavsiyesi bulunmaz, maddi yönlendirmeler yapmaz, insanların hayatını etkileyebilecek tavsiye ve öneriler vermez.

Latest posts by Tanju Çapancıoğlu (see all)

16 yorum

 1. isa Yanıtla

  Öncelikle selamın aleyküm istanbuldayım askerim 3 ay önce maddi hasarlı trafik kazası geçirdim ve bu yüzden kredi ve kredi kartlarım sağa sola borcum çoğaldı ve ödeyemez oldum gerçekten çok zor durumdayım yiyecek ekmeğe muhtacım lütfen yardım edin lütfen biri bana destek elini uzatsın Allah rızası için 5458843540 :tel

 2. Türkan gümüş Yanıtla

  Selam-aleyküm benim 3tane çocuğum var en küçugu2 yaşında ortanca4 en büyugu6 yaşında ne olur yardım edin yalvarıyorum size çocuklarım hep hasta ne olur yardım edin yalvarıyorum 05550774313 banaulaşin allah rızası için

 3. Zafer Yanıtla

  İyi geceler saygı değer hayır sever ler insanlara ses leniyom çok madurum zordayim annem paypas amaliyeti geçirdi kalpten şeker hastalığı tedavisinde ayak parmağı kesildi şeker hastalığı tedavisinde anneme bakmakla yûkûmlûyûm Allah için bana yardım edin lütfen borc yaptım annemin ihtiyaçlarını karşilayamadim hambalik yapıyom annem gözû görmûyo şeker hastalığı tedavisinde biri bulanık görüyor Allah razı olsun ginede hepinizden ilaçlarını alamıyorm bûtûn yardım seven insanlara sesleniyom Allah için bana yardım edin babam ihtiyar gûcû yetmiyor onun için hesap açtım gönlûnûzden ne koparsa hesap No ziraat bankası 0651: 565 536 09 5002 cep telefonu 0531 610 18 64 ne olur ulaşın lütfen

 4. Nurten Yanıtla

  Çok zor durumdayım.esim yok yirmi yıl önce öldü emekli maaşım tamamı krediye kesiliyor kalp hastasıyım calisamiyorum

  • Sibel Yanıtla

   iyi geceler ben sibel Akdeniz bana yardim edin lutfen kredimin yarisini kapatayim yemin ederim ki yalan soylemiyorum ALLAH icin yardim edin arastirin isterseniz lutfen 13 bin 800 ihtiyacim var bir hayir yapin ne olur beni de sevindirin goz ardi etmeyin internetim olmuyor fazla numara vericem mecbur 0531 352 47 44 beklicem saygilar lutfen arayin

 5. Meriç demir Yanıtla

  Yardım edin zordurumdayim dayım ne olur Meriç demir artvin Şavşat postanesı 05378295240

 6. Mehmet Yanıtla

  Asgari ücretle çalışıyorum evliyim bide oğlum var eşimle borcumdan dolayı aramız iyi değil boşanmaya gidiyor sonumuz Allah rızası için bana yardım edin toplam 30 bin lira borcum var ve 12 bin lirası en kısa sürede ödenmese hayatım biter yuvam dağılır imkanı olan bi hayırsever yardım etsin bana Allah için Iş Bankası IBAN:
  TR220006400000122330043839

 7. Levent Yanıtla

  Meraba lar ben levent 1976 doğumluyum 13 yıllık evliyim 3 yaşında bir kızım var hayallerim var 1.5 yıldır issizim ama memleket ten ıstambula 10.15 günlük calismaya gidenler le gidip hiç değilse biraz calisiyom ama kızım ben birsey istemem lütfen bizi bırakıp gitme diyor oda benim cigerimi dagliyor kızım ve eşim için bir hayalim var biliyorum biraz zor gibi ama neden olmasın diyorum 9 sene parakende sektöründe çalıştım ve hayalim a101 gibi bir market acmak yeri bile buldum 50 bin kirası var raf dolap sistemleri ürünler felan derken 200 bin lira olursa hayallerime kavuşacak bu kardeşiniz 05465420012

 8. Yasemin Yanıtla

  Yardım yaparmisiniz nolursunuz gerçekten çok zor durumdayim acil para ihtiyacım var sesimi duyan yokmu nolursunuz çok zor durumdayim Allah rızası için borcum var ama odeyemiyirum nolusunuz çok zor durumdayim Allah rızası için yardım yaparmisiniz nolursunuz gerçekten de çok zor durumdayim Allah rızası için yardım yaparmisiniz nolursunuz 0544 772 57 37

 9. gul Yanıtla

  Ikiz bebeklerim icin bebek bezi yardımı yapacak bir hayir sever varsa lütfen bana ulasin 05530937076

 10. Mahmut çelik Yanıtla

  Merhaba ismim mahmut çok zor bunları buraya yazmam ne kadar doğru bilmiyorum ben dolandırıldım asgari ücretle çalışıyorum ev kira üç ço. cuğum var eşim hamile pisikolijikmen çökmüş durumdayım bana Allah rızası için yardım edin lütfen benim için değil çocuklarım için onlara güzel bir gelecek sağlamak istiyorum tlf0544 602 69 53

 11. BAHADIR YILMAZ Yanıtla

  iyi akşamlar ben 2011’de trafik kazasında babamı kaybettim o zamandan beri borç içindeyim ve hiçbir akrabam bana yardım etmiyor durumu olanlar olduğu halde lütfen bana yardımcı olur musunuz 30 bin lira borcum var ve bunu aylık geri taksit taksit ödemek istiyorum borç olarak samsun’da yaşıyorum yardım etmek isteyen lütfen arasın 05439115573

 12. fırat Yanıtla

  merhaba ben batman merkezde oturyorum evlıyım evım kıra bakmakla yukumlu oldugum 6 nufuslu bı aılem var yakın zamanda dugunum oldu ıssızım onumuz bayram bayram masrafımı cıkarcak bı ısım bıle yok hergun ıs arayısı ıcındeyım ama yok bankalardan ıcralık dusuma gelmek uzereyım bı yandan dugun borclanmasından dolayı alacaklılar sıkıstırıyor ban yardımcı olmanızı ıstıyorum cok zor durumdayım 25 yasındayım halk bank iban tr65 0001 2001 2960 0001 1120 23 fırat tekın batman merkez su mubarek ramazan ayında maddı destegınıze ıhtıyacım var.ımnakınız varsa batmanda iş konusundada yardımcı olursanız sevınırım.05454434987

 13. erdem Yanıtla

  Sizden sizin icin kucuk ama benim icin hayatimin en buyuk sorunlarindan olan maddi yardim istegim olacak uzun suredir maddi yetersizliklerden ve borclarimdan dolayi agir depresyon bunalimlarina giriyorum bu stres dusunmeden kaynakli surekli bi hastalik geciriyorum gencligimi yasayamadim maalesef ki bidaha da yasayamacagim para yuzundeb hayatim alt ust oldu etrafimdaki insanlar ailem herkesi kaybetmis durumda yapayalniz bi sekilde kaldim ne yapsam ne kadar cabalasamda beceremiyorum
  yapamiyorum bi turlu artik hayatta inancim kalmadi gucum kalmadi hayallerim vardi guzel dusuncelerim vardi hepsini yitirdim hep su lanet olasi para yuzunden bitirdi hayatimi cikis yolu bulamiyorum artik intiharin esigindeyim suanda surekli kafamda intihar senaryolari kuruyorum baska carem kalmadi lutfen bana yardim edin su hayatta artik hayalmis oymus buymus dusunmuyorum artik sadece biraz da mutlu olmak istiyorum borclarimi bitirip hayatima yeni sayfa acmak istiyorum lutfen bana yardim edin.
  Artik mutlu olmak istiyorum bende su sansizliklar pesimi biraksin istiyorum bana yardim ederseniz cok dua edicem size insallah sesime cagrisiz kalmazsiniz tek umudum bu kaldi.
  Lutfen yardim edin
  Erdem Yıldız
  TR250006701000000056416497

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir