Karbonhidratlar Nedir? Ne Anlama Gelir?

Karbonhidratlar Nedir ANlamı ve Nelerde Bulunur

Günlük hayatta özellikle yemek programlarında sıkça duyduğumuz karbonhidrat kelimesi nedir anlamını hiç düşündünüz mü?

Karbonhidrat kelimesini birçok kez duyarız, özellikle yemekle, sporla ve sağlıklı yaşamla ilgili olan herkesin sıkça kullandığı bir terimdir.

Karbonhidratlar Ne Anlama Gelir?

Karbonhidratlar özellikle selüloz , nişasta ve şeker formundaki tüm canlı dokularda ve yiyeceklerde oluşan organik bileşikler grubudur. Oksijen ve hidrojenin karbonhidratlardaki oranı sudakiyle aynıdır.

Enerji vermek için tipik olarak hayvan vücudunda parçalanır.

Karbonhidrat Formülü

Karbonhidratlar genel formulü C x (lH 2 O) y .

Karbonhidratların Kimyadaki Tanımı

Kimyevi olarak karbonhidratlar, optik olarak aktif polihidroksi aldehitler veya ketonlar veya hidrolizde bu tür birimler üreten bileşikler olarak tanımlanır. Karbonhidratlara ayrı olarak Yunanca bir kelime olan sakaritler de denir ve bu da şeker mananına gelir zira hemen hemen bütün karbonhidratlar tatlı bir tada sahiptir.

Karbonhidrat Kaynakları

Karbonhidratların rastgele bir insan perhizinin ehemmiyetli bir parçası olduğunu biliyoruz. Kimi yaygın karbonhidrat kaynakları şunlardır:

Patates, Süt, mısır, Ekmek

Karbonhidratların Sınıflandırılması

Değişik karbonhidrat tipleri hidroliz davranışlarına göre sınıflandırılabilir. Genelde üç gruba ayrılır:

Monosakkaridler, disakkaritler, Polisakkaritler

Monosakarit karbonhidratlar, daha kolay polihidroksi aldehit veya keton birimleri vermek üzere hidrolize edilemeyen karbonhidratlardır. Bir monosakarit bir aldehit grubu içeriyorsa, o vakit aldoz, diğer yandan keto grubu varsa o vakit ketoz olarak adlandırılır.

Karbonhidratların Yapısı – Glikoz

En ehemmiyetli monosakaritlerden biri glukozdur. Glikozun hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan iki metot

Sükrozdan: Sükroz içkili bir çözelti içerisinde seyreltik asit ile kaynatılırsa glikoz ve fruktoz elde ederiz.

Nişasta kaynaktan: Bu nişasta hidrolizi ile ve seyreltik H ile kaynatılarak glikoz ele geçirmek için 2SO 4 yükseltilmiş basınç altında 393K de.

Glikoz ayrıca, aldoheksoz ve dekstroz olarak da bilinir ve dünya üzerinde birçok yiyecek maddesinde bol miktarda bulunur.

Glikoz , D (+) – glukoz olarak tanımlanır, D, konfigürasyonu temsil ederken, (+), molekülün dekstrorotasyon niteliğini gösterir.

Glikozun halka yapısı, açık zincir yapısı ile belirlenemeyen bir hayli glikoz özelliğini izah edebilir.

Karbonhidratların Yapısı – Fruktoz

Bu ehemmiyetli bir ketoheksozdur. Früktoz moleküler yöntemi C 6 H 12 O 6 ve karbon sayısı 2 de ketonik fonksiyonel grup içerir ve bir düz zincir altı karbon atomuna sahiptir. Fruktozun halka azası, Furan bileşiğine benzer şekildedir ve furanoz olarak adlandırılır. Fruktozun siklik yapısı aşağıda gösterilmiştir:

Karbonhidrat örnekleri

En çok karbonhidrat bulacağınız yerlerden birkaçı:

Süt Ürünleri – Yoğurt, Süt, Dondurma

Meyveler – Meyve suyu veya Bütün meyve

Hububatlar – Hububat, Ekmek, Buğday, Pirinç

Baklagiller – Nebat bazlı proteinler, Fasulye

Nişastalı Sebzeler – Mısır, Patates

Disakkaritler

Hidrolizde disakaritler, aynı veya değişik monosakaritlerden iki molekül verir. İki monosakarit birimi, su molekülü kaybıyla oluşan oksit bağı ile birleştirilir ve bu bağa glikosidik bağ denir. Sükroz, hidrolizde glikoz ve fruktoz ortaya çıkaran en yaygın disakkaritlerden biridir .

Maltoz ve Laktoz (süt şekeri olarak da bilinir) diğer iki ehemmiyetli disakkarittir. Maltozda, iki a-D-glikoz vardır ve laktozda, oksit bağı ile bağlanan iki co-D-glikoz vardır.

Polisakkaritler

Polisakkaritler, glikosidik bağlanma ile birleştirilen uzun monosakarit birimleri içerir. Bunların çoğu, sözgelimi Nişasta için gıda gizleme görevi görür. Nişasta, nebatlar için ana depolama polisakarittir. Bir a glikozun polimeridir ve iki bileşenden oluşur: Amiloz ve Amylopectin.

Selüloz ayrıca çoğunlukla nebatlarda bulunan polisakkaritlerden biridir. Bir glikoz biriminin C1’i ve bir sonraki glikoz biriminin C4’ü arasında bir glikosidik irtibat ile birleştirilen β-D-glikoz birimlerinden oluşur.

Glikojen: Bu karbonhidratlar temel olarak hayvan vücudunda depolanır. Karaciğerde, adalelerde ve beyinde bulunur. Vücut glukoza ihtiyaç duyduğunda, enzimler glikojeni parçalamaktadır.


Karbonhidratlar Nedir? Ne Anlama Gelir? başlıklı bu yazı birtakım alıntılar içermektedir.Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal

Dr. Cem Tonika

Tıp Doktoru, Araştırmacı, Yazar at Meta Bilgi
Dr. Cem C. Tonika, 1984 Selanik doğumlu genel cerrahi ve anestezi uzmanlık alanına sahip tıp doktoru.

15 yılı aşkın süredir tıp alanında hizmet veren Dr. Cem Tonika, tıp, medikal ve sağlık alanlarında birçok bilimsel makale yayınlamıştır.

Dr. Cem Tonika, Meta Bilgi ve diğer bloglar üzerinden yayınladığı yazılarda toplumsal farkındalık yaratma ve sağlık, tıp alanlarında genel bilgi vermek amacıyla toplum yararına çalışır. Makale ve içeriklerinde doktor, ilaç ve tedavi tavsiyesinde bulunmaz, tanı ve teşhis koymaz, kişisel hayatı ve sağlığı tehlikeye atacak hiçbir ibare ve ifade kullanmaz.
Dr. Cem Tonika
Sosyal

Latest posts by Dr. Cem Tonika (see all)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir