Birlikten Güç Doğar : İttifak Nedir?

ittifak nedir anlamı

İttifak kavramı halklar, gruplar veyahut egemen devletler arasında ortak yarar sağlayacak karşılıklı çıkarlara dayalı kurulan ilişkiler anlamına gelmektedir. Birçok tarihi olayda ittifak kavramına rastlamak mümkündür.

Türk Dil Kurumuna Göre İttifak Nedir

ittifak 
isim (ittifa:kı) Arapça ittifāḳ
1. isim Anlaşma, uyuşma, bağlaşma

İttifak, genell ilişkilerde,her türlü devlet veya güçlerin ortak eylemde bulunmak için oluşturduğu birliğe verilen isimdir. II. Dünya Savaşı sırasın­da İngiltere, Fransa, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ve SSCB’nin Mihver Devletleri’ne karşı kurdukları itti­fak ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve daha önceki Varşova Anlaşması bu tür birliklere örnek gösterilebilir.

Son zamanlarda kurulan ittifaklar daha önceki dönem­lerde heyetmiş olanlara göre çok daha kapsamı geniş bir işbirliği ve gayret gerektirmekte­dir. Bu yüzden sözgelişi, II. Dünya Savaşı esnasında kurulan ittifaklarda askeri ve eko­nomik tasarılama daireleri özel bir ehemmiyet kazanmış ve yaygınlaşmıştı. NATO gibi daha gevşek bağlarla heyetmiş ittifaklarda dahi siyasal ve askeri alanlarda işbirliği içinde çalışmaya ve ortak tavır almaya büyük ehemmiyet verilmektedir. İttifak nedir kısaca bilgi verdik.

Konjonktürel ittifak;Bir devletin içinde bulunduğu dönemin vaziyet ve koşullarını menfaatleri doğrultusunda gözeterek kurduğu arkadaşlık ilişkilerine denir.

ÜÇLÜ İTTİFAK NEDİR?

Almanya’nın, Avusturya ve İtalya ile kurduğu birliğe verilen isim (1883). 19. asrın sonlarına doğru Almanya, gelişen sanayiini ayakta tutmak için Avrupa’da sulhu sağlayacak arkadaş devletlere gereksinme duymaya başladı. Bir yandan da silahlı güç ve donanmasını güçlendirdi. Alman Başbakan Bismarck, önce Avusturya ve Rusya ile “Üç İmparatorlar Birliği”ni kurduysa da Berlin Konferansı’nda Almanların Osmanlıları desteklemesi hasebiyle Ruslar birlikten ayrıldılar. Bunun üzerine Bismarck, Avusturya ile İtalya arasındaki anlaşmazlıkları gidererek, iki saklı anlaşma ile Üçlü İttifak’ı kurmayı muvaffak oldu. Daha sonra birlikten ayrılan İtalya’nın yerini, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlılar ve Bulgarlar aldılar.

İTİLAF VE İTTİFAK KAVRAMLARI, ANLAMLARI VE FARKLARI

İttifak ve itilaf kelimeleri mana itibariyle birbirlerine yakındır. İtilaf ve ittifak devletlerinin varlığı I. Dünya Savaşı öncesinde kendisini göstermiştir. Menfaatleri doğrultusunda birlik beraberlik sağlarlar. Savaş döneminde üstünlük sağlamak yerine beraber yaptıkları antlaşmadır. Dünya savaşlarında ülkeler tarafından ittifaklar birliği kurularak kendilerini güçlendirmişler.

İttifak: Devletlerin ilişkileri üzerine kurulan, güçlerini ortak bir eylemde bulunmak için oluşturulan birliğe denir. İttifak devletleri birlik beraberlik için anlaşmış olup dost birliklere verilir.

İtilaf Nedir: Ortak düşman gruplara karşı yapılan birlik anlaşmasıdır. Güç kazanmak adına yapılan karşı birlik anlaşmasıdır.

İtilaf devletleri; İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Japonya, Sırbistan, Romanya, Belçika, Brezilya, Portekiz, Yunanistan, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.

İttifak Devletleri; Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya, Bulgaristan, Osmanlı.

İttifak gruplarına karşı itilaf grupları kurulur.

Tarihin bozulmamış en uzun süreli ittifakı!

Tarihin bozulmamış en uzun süreli ittifakı!
Tarihin bozulmamış en uzun süreli ittifakı!

Anglo-Portekiz İttifakı, halen yürürlükte olan dünyanın en eski ittifakıdır. Portekiz Kralı Birinci John ile Birinci Lancaster Dükünün kızı Philippa’nın evlenmesiyle ile pekişen dostluk, 1386 yılında İngiltere ve Portekiz arasında Windsor Antlaşması’nın imzalanması resmiyet kazanmıştır. İmza, 1386 yılında atılmış olmakla birlikte, dostane ilişkiler çok daha önce başlamıştır.

O zamandan bu yana dostluk ilişkileri sarsılmayan iki ülke, zor zamanlarında birbirlerine destek olmuşlardır. İttifak, her iki ülkenin tarihinde de önemli bir rol oynamıştır. Tarih iki ülkenin birbirine destek olmalarına birçok olayda tanıklık etmiştir.

Tarihin tanıklık ettiği yardımlaşma örnekleri!

1147 yılında İngiliz Haçlı Ordusu, Lizbon’u  Moors’ların elinden almak isteyen Portekizlilere, teçhizat konusunda destek olmuştur. İngiltere’nin İber Yarımadası Savaşına katılmasında etkili olurken, Napolyon Savaşlarında, İngiltere’nin önemli katkıları olmuştur. 1762 yılında, Yedi Yıl Savaşları sırasında İspanya ile savaşan Portekiz’e, İngiltere birçok konuda yardım etmiştir.  Anglo-Amerikan Üssünün Portekiz’e kurulması da yine bu ittifak sayesinde olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Portekiz, İngiltere’nin ihtiyacı söz konusu olduğunda, müttefikini desteklemiştir.

Ticari destek!

İki ülke arasında ticari ilişkiler gelişmiş, ticari anlaşmalar yapılmıştır. Yapılan ilk ticari anlaşma 1308 yılına kadar geri gider. İttifakın ilk siyasi anlaşması, 1373 yılında yapılmıştır. 1679 yılında, İngiltere Kralı İkinci Charles, Maderia Adası’nda üretilen şarabların, İngiltere’de ve İngiltere’nin sömürgelerinde, serbestçe satılmasına izin vermiştir.

Dünyanın en eski iki dost ülkesinin ittifakı, 631 yıldır devam etmektedir!

Tarihin en uzun süren ittifakı İngiltere ve Portekiz arasındadır. En uzun süren bu ittifak 631 yıldır devam etmektedir.


Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir