Interpol Nedir?

İnterpol Nedir? Görevleri Nelerdir?

INTERPOL kelimesi birçok kaynakta sıklıkla kullanılan bir kısaltmadır. Bu kısaltmanın açılımı “interpol nedir” sorusunun cevabını da oluşturmaktadır.

İnterpol kısaltmasının açılımı “International Criminal Police Organization” Türkçesi ise “Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı” dır, 

Interpol’ün Görevi Nedir?

Merkezi Paris’te (Fransa) bulunan Interpolün asıl görevi suçlulara karşı ön­leyici önlemler alıp cezalandırmak olan uluslararası polis örgütüdür (Millet­lararası Ağır Ceza Polis Örgütü).

İnterpolün Doğuşu

1914’te, Monaco prensi Albert I’in çağrısıyla diğer ülkelerden gelen emniyet görevlileri, savcı ve yargıçlar, uluslararası bir polis örgütünün temellerini atmak için Monaco’da toplandılar. Geleceğin İnterpol’ünün tüzükleri ağır ağır hazırlandı (1923, 1946). 1956’da, Viyana’da toplanan genel heyette, örgüte katılan 55 ülkenin temsilcileri örgütün temel yasasını oluşturmaya karar verdiler. Bu top­lantı esnasında, Uluslararası Ağır Ce­za Polis Komisyonu, Uluslararası Ağır Ceza Polis Örgütü ismini aldı; daha sonra da kısa isimi olan İnterpol kullanılmaya başlandı.

Üye olan ülkelerin hükumetleri tarafından seçilen delegeleri senede bir defa bir araya getiren İnterpol genel heyeti, bütün kararları almak, örgütün genel politikasını tespit etmek, işbirliğinin ilke ve yollarını belirlemek, çalışma programı yapmak, çeşitli devletlerin yardımlarıyla oluşturulan bütçeyi oluşturmak ve örgüt yöneticilerini seçmekle görevlidir.Örgütün dört senede bir seçilen bir başkam, üç senede bir seçilen üç başkan yardımcısı, bir yürütme komitesi ve bir genel sekreteri vardır. Her ülkedeki milli merkez büroları, ülkenin emniyet görevlileriyle, öbür ülkelerin merkez bürolarıyla ve genel sekreterlikle irtibatı sağlamakla görevlidirler.

İnterpolün Görev ve Sorumlulukları

İnterpol’ün görevi, farklı devletlerin yasaları ve İnsan Hakları Üniversal Deklarasyonu doğrultusunda, emniyet güçleri arasındaki karşılıklı yardımlaşmayı en geniş biçimde sağlamak ve geliştirmektir. Kamu hukukunun çiğnenmesini engellemeye ve cezalandırmaya tesirli bir biçimde katkıda bulunacak kuruluşları kurup geliştirmek de İnterpol’ün görevleri arasındadır. Fakat, örgütün, siyasal, askeri, dinsel veyahut ırksal nitelikteki meseleler veyahut davalara katılması veya müdahale etmesi netlikle yasaktır.

İnterpol’ün radyo ağı, kırka ya­kın Avrupa, Kuzey Afrika, Yakındoğu ve Güney Amerika ülkesinin birbirleriyle (ve her birinin genel sekreterlik­le) direk irtibat kurmasını sağ­lar. İnterpol arşivlerinde en muasır sı­nıflandırma metotları kullanılır. Ar­şivinin dışında, bir resim laboratuvarı ve her dilde yayımlanmış suç bilimi ve cezabilimi eserlerim bir ara­ya getiren bir kitaplığı vardır.

4 adet resmi dili bulunan Interpol, bu anlamda küreselleşme yolunca bir adım atmıştır. Bunlar arasında İngilizce, Fransızca ve de İspanyolca bulunur. Ayrıca Arapçada terör örgütleriyle daha kolay mücadele edilebilmesi açısından resmi dillere dahil edilmiştir. Interpol’ün yetkisi dahilinde bir konunun olabilmesi, o konunun siyasi olmamasına bağlıdır. Bu en önemli kriter olarak da kabul edilir. Örneğin bir ülkenin ceza kanunu gereğince suç sayılan bir fiili, diğer ya da başka bir ifade ile soruşturma ya da kovuşturmayı yürütecek ülke ya da ülkelerin ceza kanunlarında da suç olarak belirlenmiş olmalıdır.


Metabilgi tarafından yayınlanan interpol nedir başlıklı bu yazı birtakım alıntılar içermektedir.

Metabilgi bu yazı ile ilgili herhangi bir hak talebi bulunmamaktadır. Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar :


Ayrıca bakınız : Distopya ve Ütopya Nedir?


Ayrıca bakınız : Fosil Ne Anlama Geliyor ve Nasıl Oluşur?


Ayrıca Bakınız : Hepa Filtre Nedir ve Nerelerde Kullanılır?


Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir