Beyin Göçü Nedir ve Neden Olur?

Beyin Göçü Nedir ve Neden Olur?

Parlak beyinlerimiz ülkemizi terk etmesin! Kendi alanında uzmanlaşmış veya gelecek vadeden kişilerin yaşam ve çalışma koşulları daha rahat ve uygun ülkelere giderek yerleşmesine kısaca beyin göçü denmektedir.

Beyin Göçü Nedir?

Yüksek nitelikli kişilerin eğitimi için devlet büyük çabalar harcar. Üniversitelere verdiği destekler de bunun göstergesidir. Gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde büyük gayretlerle yetiştirilen mühendis, hekim, bilim insanı gibi kişilerin belirli sebepler hasebiyle gelişmiş ülkelere göçmesine beyin göçü denir. Vasati bir ülkede nitelikli insan gücünün %10 oranında olduğu düşünüldüğünde, beyin göçü sayısının az olmasının dahi o ülke için ne kadar ehemmiyetli bir kayıp olabileceği anlaşılabilir.

Türkiye’de, bilhassa 2016’daki darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan beyin göçleri TÜİK’in yayınladığı raporlar ile belgelenmiştir. Bu dokümanlara göre, son iki yılda Türkiye’den giden nitelikli insan gücünün oldukça fazla olduğu gözlemlenmektedir. İki yılda çeşitli aşamalardan geçen Türkiye, birtakım sebeplerden dolayı nitelikli kimi insanların seçenek etmediği bir ülke haline gelmiştir. Peki, bu birtakım sebepler nelerdir?

Ekonomi, Beyin Göçüne Sebep Olur mu?

Türkiye ekonomisinin son yıllarda kötüye gitmesi ile yaşanan beyin göçü sayısının artması arasında bir korelasyon olduğu açıktır. İşsizliğin artışı, enflasyonun yükselişi ve devletin eğitime ayırdığı bütçenin azalması ile beraber özellikle üniversitelerde parasal açıdan yetersizlikler görülmeye başlanmıştır.

Laboratuvar malzemeleri, derslik ihtiyaçları gibi bir hayli konuda yeterli desteği görmeyen üniversitelerde eğitim gören talebeler, yapılan araştırmalarda memnunsuzluklarını ifade etmektedirler. Bunun neticesi olarak, doktora yapmaya ülke dışına giden sayısında artma gözlemlenmesi normaldir. Ekonomik sebeplerin yanında, ülkede var olan güvensizlik ortamı da beyin göçünün sebeplerindendir. Bu sebebe örnek olarak, göz altına alınan akademisyenler gösterilebilir.

Göç Edenler Beyinler Nasıl Geri Gelir?

Türkiye’de beyin göçünün son yıllarda var olduğu bir gerçektir ve bu vaziyet Türkiye için oldukça elem ve kaygı vericidir. Ülkenin 2000’lerin ikinci yarısında olduğu gibi yine hızlı bir şekilde kalkınması için bu nitelikli insanlara ihtiyaç vardır. Peki, bu insanları ülkeye geri döndürmenin veya gitmeyi düşünenleri bu fikirlerinden vazgeçirmenin bir yolu var mıdır? Geçtiğimiz hafta hükumetin izah ettiği bir projede ülkeden giden akademisyenlerin 24 bin TL aylık maaş ile ülkeye geri çağrıldığını gördük. Bunun nasıl neticeye bağlanacağını, başka bir deyişle sahiden beyin göçünü durdurabilir mi veya beyin göçünü tersine çevirebilir mi suallerinin cevaplarını öğrenmek için bir müddet beklemek gerekmektedir.

Önümüzdeki sene, TÜİK’in yeni yayınlayacağı veriler ile beraber projenin başarılı olup olmayacağı ile ilgili yorum yapılabilir. Ancak, bir hayli basın mensubu ve akademisyen ise bu projenin, göçün gerçek sebeplerini anlayamadığını müdafaa ediyor. Onlara göre, göçü engellemek için daha kökten farklıklara gidilmesi gerekiyor, üniversitelerin otonomluğu ve eğitim sisteminin değişik temellendirilmesi gibi.

Beyin Göçünü Etkileyen ve Tetikleyen Faktörler

  • Geçim sıkıntısı
  • Ekonomik Kriz ve buhran
  • Savaş, olağan üstü hal durumları
  • Özgürlük ve hürriyeti engelleyen baskılar
  • Medya baskısı
  • Rejim baskısı
  • Uygun çalışma ortamı sağlanamaması
  • Kişilere ve alanlara olan güvenin azalması
  • Saygı eksikliği ve göz ardı edilmek

Beyin Göçü Nedir ve Neden Olur? Beyin Göçü Nasıl Engellenir?


Ayrıca Bakınız : Hepa Filtre Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Ayrıca Bakınız : Stagflasyon Nedir? Türkiyede Stagflasyon Var mı?


Metabilgi tarafından yayınlanan “Beyin Göçü Nedir ve Neden Olur?” başlıklı bu yazı birtakım alıntılar içermektedir.


Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Doğru, objektif ve güvenilir bilgi kaynağınız : metabilgi

Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir