Ekonomi Nedir? Ne Anlama Gelir?

Ekonomi Nedir Ne Anlama Gelir Metabilgi

Ekonomi Nedir :  Ekonomi, ulusun kaynaklarını kamu yararına etkin bir şekilde tahsis etmek isteyen bir ülkede yer alan üretim ve tüketim faaliyetlerinde kullanılan terimdir.

Ekonomi Ne Demektir?

Ekonominin tanımı nedir?  Basitçe söylemek gerekirse, ekonomiler bir ülkedeki mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra üretim ve tüketime ilişkin tüm faaliyetleri içerir. Bir ekonomi genellikle ekonomik sistemin eş anlamlısıdır. Bu nedenle, kaynakların üretim faktörlerine dağıtılmasını ve ayrıca üretim faktörlerinin bir çıktı üretmesi için gereken emek ve sermayeyi içerir.

Ayrıca, bir ekonominin açıklığına bağlı olarak, açık ekonomi ve kapalı ekonomi ya da hükümetin üretim faktörleri ve örneğin örneğin nasıl tahsis edileceği gibi tüm faktörleri kontrol altına aldığı planlı bir ekonomi olarak sınıflandırılır. Komünist ülkeler

Bir örneğe bakalım.

Ekonomiye Örnek

Ekonominin belirgin bir örneği, malların üretimi ve dağıtımına rehberlik etmek için bir ulusun geleneklerini ve tarihini kapsayan geleneksel ekonomidir. Geleneksel ekonomiler çoğunlukla tarım, balıkçılık ve avcılığa dayanır. Günümüzde bazı geleneksel ekonomiler var, ancak karma geleneksel ekonomiler çağdaş halefleri.

Karma geleneksel bir ekonomi, çoğunlukla nakit kullanır ve üretim faktörlerine sahip olma ve bu faktörlerin toplumdaki dağılımı üzerindeki kontrolünü sağladığı için kapitalizmin unsurlarını kapsar. Dahası, karışık geleneksel ekonomilerin diğer biçimleri, sosyalizmin unsurlarını kapsayan ve üretimin bunun için çalışanlara dağıtımına izin veren göçebe bir tarza dayanmaktadır.

1930’lardaki Büyük Buhran’dan önce, ABD’nin ekonomisi, nüfusun% 60’ının çiftliklerde yaşadığı gibi geleneksel bir ekonomiydi; tarım ise işgücünün% 40’ını oluşturuyordu. Ülke Büyük Buhran dönemine girdiğinde, tarım sektörü toplam işgücünün sadece% 21’ini oluşturdu. Ayrıca, 1861’deki İç savaştan önce, Amerikan ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanıyordu.

Kısaca Ekonomi Tanımı

Ekonomiyi Tanımlayın: Kısaca ekonomi, bir bölgedeki, pazardaki veya sektördeki üreticilerin ve tüketicilerin ortak faaliyetleri anlamına gelir.


Kapitalist Ekonomi

Kapitalist Ekonomi Nedir :  Kapitalist bir ekonomi, özel şirketler üretim faktörlerine sahip olduğunda ve çalışanları işletmelerin temel faaliyetlerini yerine getirmek üzere işe aldıklarında, kümülatif üretim ve mal ve hizmetlerin tüketilmesidir.

Kapitalist Ekonomi Ne Demektir?

Kapitalist ekonominin tanımı nedir?  Kapitalist sistemin temel unsurlarından biri liberal ekonomidir . Serbest ekonomideki itici güç, serbest piyasa, ürün fiyatlarını talep ve arz mekanizmalarıyla belirler. Bu nedenle, ekonomide devlet kontrolü veya müdahalesi yoktur, ancak hükümetin rolü, uygun düzenlemelerle tekelci avantajları önlemek ve ulusal savunma ve altyapı ile düzeni sağlamaktır.

Teorik olarak, özel şirketler kar elde etmek için hem teşvik hem de işlerini etkin bir şekilde yürütme becerisine sahiptir. Daha büyük şirketlerde karlar, iş sahiplerine ve hissedarlarına temettü ödemesi şeklinde dağıtılır.

Bir örneğe bakalım.

Kapitalist Ekonomilere Örnek

X Şirketi lider bir perakendecidir. Şirket, işgücünün her düzeyinde 1.200 kişiyi istihdam etmekte ve tüketicilere yiyecek sunarak ve en iyi ürünü en düşük fiyata sunarak kârını en üst düzeye çıkarmak istemektedir. Ayrıca, sektördeki rekabet şiddetli olduğu için X şirketi, müşteri tabanını genişletmek için fiyatları düşük tutmaya çalışıyor. Bu nedenle, kapitalist bir ekonomide, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi gibi, şirket de kâr elde etmek için en düşük maliyetle azami faydayı elde etmeye yönlendirilir. Bu durumda, hükümetin rolü şirketlerin ve tüketicilerin yasal haklarını korumak ve serbest piyasa sistemini düzenlememektir.

Kapitalist ekonominin temel bir bileşeni, piyasaların verimli olduğu ve dolayısıyla hisse senedi fiyatlarının arz ve talep tarafından belirlendiği, her zaman adil ve doğru oldukları ve yatırımcıların bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olduğu hipotezidir. Aksine, kapitalizmin muhalifleri ve etkin piyasa hipotezi, fiyatların, fiyat artışlarının hisse senetlerinin piyasa fiyatını düşürmeyi amaçlayan hataların ve yanlış fiyatlandırmaların sonucu olduğunu düşünüyor.

Kısaca Kapitalist Ekonomi Tanımı

Kapitalist Ekonomileri Tanımlayın:  Kapitalist ekonomi, özel teşebbüsün ekonomideki üretim faktörlerinin sahibi olduğu anlamına gelir.


Kaynaklar:

  • Wikipedia
  • dictionary.cambridge.org
Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir