Fosil Ne Anlama Geliyor ve Nasıl Oluşur?

Fosil Nedir Anlamı Nasıl Anlaşılır

Fosil kelimesi etimolojik köken olarak Fransızca dilinden gelmektedir. Bilimin en önemli dallarından birini oluşturan fosil bilimi paleontoloji nedir, fosil ne anlama gelir ve fosil nasıl anlaşılır birlikte inceleyelim.

FOSİL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR

Fosil kelimesinin sözlük anlamı kısaca eski dönemlerde yaşamış canlı ve cansız varlıklardır. Dilimizde iki anlamda kullanılmaktadır. En az kullanılan biçimi mizaha dayalı mecaz anlamı olarak çağın gerisinde kalmış kişi veya düşünce olarak kullanılır.

En yaygın kullanımı ise bilimsel bir terim olarak kullanılmaktadır.

Fosil, geçmiş dönemlerde yaşamış ve soyu tükenmiş canlıların günümüze kadar gelmiş olan fiziksel kalıntıları anlamına gelmektedir.

Örnek Trilobit Fosili Fotoğrafı

Bilimsel araştırmaların bir kısmı geleceğe yönelik yeni buluşlar ve keşiflere dayalı yürütülürken bir kısmı ise geçmişi anlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaları kapsar.

Geçmişi anlamak ve geleceğe yön vermek sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Geçmişi anlamaya yönelik sürdürülen bilimsel çalımalar daha çok jeolojik oluşumlar, biyolojik canlılar ve sosyoloji üzerine yoğunlaşmaktadır.

FOSİLLER NE İŞE YARAR

Geçmiş dönemde yaşayan canlıları ve dünyanın yapısını araştıran tüm bilimler için fosiller eski dönemi aydınlatan birer anahtar niteliğindedir.

Fosiller sayesinde nesli tükenmiş canlıların fiziksel özellikleri, yaşadığı dönemin koşulları ve daha birçok bilgiye ulaşılabilmektedir. Fosilin bulunduğu bölgedeki jeolojik ve stratigrafik katmanlar yaşları ve oluşum süreçleri ile birlikte fosiller sayesinde tespit edilebilir.

Örnek Kabuklu Denizel Fosil Fotoğrafı

Fosil adı verilen kalıntılar, canlıların kabuk yada kavkı adı verilen birer parçası olabileceği gibi o canlılara ait izlerde olabilir.

Örnek vermek gerekirse eski çağlarda yaşamış ve günümüzde örneği bulunmayan midye benzeri kabuklu bir deniz canlısının öldükten sonra toprak altında kalan kabuğu bir fosildir. Aynı zamanda bu canlının kabuğuna ait taşlaşmış bir iz de fosil olarak kabul edilmektedir.

FOSİL NASIL OLUŞUR? OLUŞUM EVRELERİ NELERDİR?

Öncelikle fosiller geçmiş dönemlerde yaşamış canlılara ait kalıntılardır. Bu kalıntıların bozulmadan günümüze kadar gelmesi için iyi muhafaza edilmesi gerekir. Canlıların veya kalıntılarının iyi muhafaza edilmesi ise onları çürüterek deforme olmasına neden olan ana etken hava ile temasının kesilmesine bağlıdır. 

Canlı kalıntılarının birden hava ile temasının kesilerek üzerinin kum, kil, silt gibi toprak türevi malzemelerle kaplanması fosil oluşumunun ilk aşamasıdır. Sonraki aşamada ise uzun yıllar süren bir zaman diliminde canlı kalıntılarının üzerini kaplayan taba ile birlikte taşlaşması gelmektedir. Bu taşlaşma süreci yüzyıllar almaktadır ve net bir zaman dilimiyle ifade edilemez.

Fosillerin oluşum süreçleri uzun yıllar almaktadır. Bu nedenle çok değerli bilimsel verileri ortaya koymaktadır.

Fosillerin ortaya koyduğu veriler adeta geleceğe ışık tutacak niteliktedir.

Bilimsel çalışmalarda fosil bilimi olarak bilinen paleontoloji, fosillerin oluşumu, bulunduğu dönemi, yaşını, bulunduğu dönemdeki iklimsel koşulları ve yaşadığı dönemde diğer canlı cansız varlıklarla olan etkileşimini incelemektedir.


Fosil Nasıl Anlaşılır?

Fosil Nedir Anlamı Nasıl Anlaşılır
Fosil Nedir? Anlamı Nedir? Fosil Nasıl Anlaşılır?

Bulunan bir canlı izi veya kalıntısının gerçekten fosil olup olmadığını anlamak için paleontologlar (fosil bilimciler) aşağıdaki araçları kullanır, ayrıca gözlemler yapar ve şu kıstasları değerlendirirler:

1. Fosil adayı “yaşamsal” görünüyor mu? Bir başka deyişle, canlılarla ilgili görünen morfolojik özellikleri var mı?

2. Jeolojik bilgiler göz önünde bulundurulduğunda “fosil”, canlıların bulunabileceği ve daha sonra fosil olarak korunabilecekleri bir çevrede mi oluşmuş?

3. Fosilin, bir zamanlar canlı olduğuna işaret edebilecek biyojeokimyasal bir yapısı var mı? Örneğin yapısında bol miktarda karbon-12 bulunuyor mu?

Bütün bu kıstasları sağlayan olası mikrofosiller, gerçek fosil olmak için iyi adaylardır!


Bilinen en yaşlı ve en kolay bulunabilen fosil trilobite adı verilen canlılara ait fosillerdir. Trilobit fosilleri hakkında daha detaylı bilgi için.


Bu içerik metabilgi tarafından oluşturulmuştur. Eğitim amaçlı izin alınmaksızın gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

Soru, görüş, öneri ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir veya info@metabilgi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal Medya

Meta Bilgi

Araştırma Grubu at Metabilgi
2018 yılında yayın hayatına başlayan metabilgi.com üzerinde internet mecrasında bulunan birçok farklı alandaki bilgiyi derleyerek en sade ve anlaşılır biçimde ziyaretçilerine aktarmayı amaçlayan araştırma ve gözlem topluluğudur.
Sosyal Medya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir